Detail projektu

Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu
Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/28.0326
Typ projektu: individuální projekt ostatní (IPo)
Prioritní osa: Prioritní osa č. 2: Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj
Oblast podpory: Vysokoškolské vzdělávání
Geografické vymezení: Jihomoravský kraj
Doba realizace: od 26. června 2013 do 30. září 2015
Celková alokovaná částka: 13 822 597,70 Kč
Webová stránka: http://www.unob.cz/events/inospem/Stranky/O projektu.aspx
Popis:

Realizace projektu umožnila uskutečnit v plné míře přechod Fakulty ekonomiky a managementu/Fakulty vojenského leadershipu na systém vzdělávání budoucích důstojníků AČR podle potřeb praxe. V tomto smyslu byla provedena komplexní inovace studijních plánů jednotlivých kurzů (studijních předmětů), upravena jejich struktura a zpracovány další související dokumenty jak pro podporu práce vyučujících, tak i studentům určené studijní opory. Inovovaný studijní program byl zároveň zpracován v anglické mutaci umožňující vedení výuky v angličtině jak pro tuzemské, tak i zahraniční studenty. Byl nastaven systém sledování měnících se potřeb praxe, které jsou zároveň odraženy ve vytvořeném sledování a řízení kvality činnosti fakulty v inovovaném studijním programu. Nedílnou součástí realizace projektu byla podpora rozvoje kompetencí akademických pracovníků jednak v rovině obecných pedagogických předpokladů, jednak v rovině schopnosti vyučovat odbornou problematiku v jazyce anglickém. Realizace projektu zároveň průřezově zvýšila vybavenost fakulty související s realizací inovovaného studijního programu, zejména pořízení nových studijních opor jednotlivých kurzů a vybavení základních a speciálních učeben.

Informace o příjemci

Název příjemce: MINISTERSTVO OBRANY
IČO subjektu: 60162694
Webová adresa: http://www.unob.cz

Publikované produkty

 • Model komplexního hodnocení kvality
  Metodika, manuál, příručka
  Vysokoškolské vzdělávání – ekonomika, finance, administrativa, podnikání, marketing, management
 • Metodika monitoringu interního trhu práce
  Metodika, manuál, příručka
  Vysokoškolské vzdělávání – ostatní
 • Manuál trhu práce
  Metodika, manuál, příručka
  Vysokoškolské vzdělávání – ostatní
 • Manuál komplexního hodnocení kvality fakulty
  Metodika, manuál, příručka
  Vysokoškolské vzdělávání – ostatní
 • Andragogika
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – pedagogika, didaktika, učitelství a sociální péče
 • Aplikovaná informatika
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
 • Bezpečnostní a obranná politika státu
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – ekonomika, finance, administrativa, podnikání, marketing, management, historie, filosofie, psychologie, sociologie, politologie, právo, právní a veřejnosprávní činnost
 • Ekonomie I-II
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – ekonomika, finance, administrativa, podnikání, marketing, management
 • Ekonomika obrany a bezpečnosti
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – ekonomika, finance, administrativa, podnikání, marketing, management
 • Management I-II
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – ekonomika, finance, administrativa, podnikání, marketing, management
 • MANAŽERSKÉ ROZHODOVÁNÍ
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – ekonomika, finance, administrativa, podnikání, marketing, management
 • Matematika
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – matematika
 • Operační výzkum
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – ekonomika, finance, administrativa, podnikání, marketing, management
 • Organizační chování
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – ekonomika, finance, administrativa, podnikání, marketing, management, historie, filosofie, psychologie, sociologie, politologie
 • Politologie a mezinárodní vztahy
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – historie, filosofie, psychologie, sociologie, politologie
 • PRAVDĚPODOBNOST A STATISTIKA
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – matematika
 • Psychologie
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – historie, filosofie, psychologie, sociologie, politologie
 • Řízení bezpečnosti
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – ekonomika, finance, administrativa, podnikání, marketing, management
 • Řízení bezpečnosti
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – ekonomika, finance, administrativa, podnikání, marketing, management
 • Řízení rizik
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – ekonomika, finance, administrativa, podnikání, marketing, management
 • Sociologie
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – historie, filosofie, psychologie, sociologie, politologie
 • Světová ekonomika
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – ekonomika, finance, administrativa, podnikání, marketing, management
 • Veřejná ekonomika
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – ekonomika, finance, administrativa, podnikání, marketing, management
 • Vybrané kapitoly světových a českých dějin
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – historie, filosofie, psychologie, sociologie, politologie
 • Základy práva
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – právo, právní a veřejnosprávní činnost
 • Historie a tradice ozbrojených sil ČR
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – historie, filosofie, psychologie, sociologie, politologie
 • Krizové řízení
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – ekonomika, finance, administrativa, podnikání, marketing, management
 • Leadership I-IV
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – ekonomika, finance, administrativa, podnikání, marketing, management
 • Lidské zdroje na trhu práce
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – historie, filosofie, psychologie, sociologie, politologie
 • LOGISTICKÉ ZABEZPEČENÍ BOJOVÉ ČINNOSTI
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – ekonomika, finance, administrativa, podnikání, marketing, management, ostatní
 • Organizace a řízení logistiky
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – ekonomika, finance, administrativa, podnikání, marketing, management, ostatní
 • Řízení služeb provozu vojenské techniky a materiálu
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – strojírenství a strojírenská výroba, ostatní
 • Hospodaření s majetkem státu
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – ostatní
 • Velení vojskům a štábní práce
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – ostatní
 • Vojenská doprava
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – doprava a spoje, ostatní
 • Zabezpečení personálu a infrastruktury logistiky
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – ostatní
 • Zpravodajské zabezpečení a průzkum
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – ekonomika, finance, administrativa, podnikání, marketing, management, ostatní
 • Francouzský jazyk
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – cizí jazyky, francouzský, lingvistika
 • Řízení palby
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – ostatní
 • Taktika dělostřelectva
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – ostatní
 • Všeobecná ženijní podpora
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – ostatní
 • Mezinárodní humanitární právo
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – právo, právní a veřejnosprávní činnost
 • Příprava v poli
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – ostatní
 • Řízení zdrojů v ozbrojených silách
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – ostatní
 • Válečné studie I-II
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – ostatní
 • Vojenská historie
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – ostatní
 • Financování a ekonomické řízení
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – ekonomika, finance, administrativa, podnikání, marketing, management
 • Investice a akvizice
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – ekonomika, finance, administrativa, podnikání, marketing, management
 • Spolehlivost a analýza rizika
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – matematika, ostatní
 • Velení vojskům a štábní práce
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – ostatní
 • Studijní opory, výukové scénáře a metodické pokyny ke studiu předmětů
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – ostatní
 • Základy andragogiky
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – pedagogika, didaktika, učitelství a sociální péče, ostatní
 • Filozofie výchovy
  Studijní/vzdělávací materiál
  Další vzdělávání – pedagogických pracovníků
 • Pedagogická psychologie
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – historie, filosofie, psychologie, sociologie, politologie, pedagogika, didaktika, učitelství a sociální péče
 • Základy androdidaktiky
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – historie, filosofie, psychologie, sociologie, politologie, pedagogika, didaktika, učitelství a sociální péče
 • Sociální pedagogika
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – historie, filosofie, psychologie, sociologie, politologie, pedagogika, didaktika, učitelství a sociální péče
 • Právo
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – právo, právní a veřejnosprávní činnost
 • Pedagogická komunikace
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – ostatní
 • Komunikační dovednosti učitele
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – pedagogika, didaktika, učitelství a sociální péče, ostatní
 • Historie edukace ve vojenství do konce 18. století
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – historie, filosofie, psychologie, sociologie, politologie, pedagogika, didaktika, učitelství a sociální péče
 • Metodologie sociologického výzkumu
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – historie, filosofie, psychologie, sociologie, politologie, pedagogika, didaktika, učitelství a sociální péče
 • Paměť a pozornost
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – pedagogika, didaktika, učitelství a sociální péče
 • Psychická zátěž učitelů
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – pedagogika, didaktika, učitelství a sociální péče
 • ACADEMIC ENGLISH HANDBOOK
  Metodika, manuál, příručka
  Vysokoškolské vzdělávání – cizí jazyky, anglický, lingvistika, pedagogika, didaktika, učitelství a sociální péče
 • Describing objects, interpreting data
  Metodika, manuál, příručka
  Vysokoškolské vzdělávání – cizí jazyky, anglický, lingvistika, pedagogika, didaktika, učitelství a sociální péče
 • Assessing the presentation
  Metodika, manuál, příručka
  Vysokoškolské vzdělávání – cizí jazyky, anglický, lingvistika, pedagogika, didaktika, učitelství a sociální péče
123movies