Detail projektu

Název projektu: Učíme se pro trh práce
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/54.0078
Typ projektu: individuální projekt ostatní (IPo)
Prioritní osa: Prioritní osa č. 1: Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: Zvyšování kvality ve vzdělávání
Geografické vymezení: Liberecký kraj
Doba realizace: od 30. září 2014 do 31. července 2015
Celková alokovaná částka: 3 467 157,42 Kč
Popis:

Projekt byl realizován v období 1.9.2014 - 31.7.2015 ve čtyřech klíčových aktivitách. Žáci dvou partnerských škol studující obory Mechanik-elektrotechnik a Stavebnictví se v rámci KA 01 setkávali každý měsíc s odborníky z praxe, kteří pro ně ve spolupráci s odbornými konzultanty a zástupci škol připravovali odborné přednášky na různá témata vztahující se k praktickému působení v pracovním životě, ke kterému žáci směřují. V rámci této KA bylo podpořeno 6 učitelů odborných předmětů.

V průběhu měsíců prosinec 2014 až červen 2015 se odehrávala KA 02 - praktická výuka žáků na stavbě hotelu Imperial, který vlastní další partner projektu společnost PHG s.r.o. Žáci se účastnili praktické výuky pod dohledem odborných mistrů z jednotlivých škol. Na stavbě si mohli žáci vyzkoušet praktické úkony, osvojili si práci se zařízením a nářadím, které se každodenně na stavbě používá. Studenti obou škol odpracovali celkem 548 hodin praktické výuky, přičemž byly splněny obě podmínky a to, že si každá škola odpracuje min. 270 hodin a každá zapojená třída min. 45 hodin praktické výuky. Celkem se zapojilo 177 žáků - 47 žáků bylo ze SŠ a MŠ Na Bojišti a 130 žáků ze SPŠS. V rámci této KA vznikl produkt projektu - videospoty z praktické výuky.

KA 03 byla rozdělena na 2 exkurze pro učitele na stavbu hotelu Imperial a to v měsíci listopadu 2014 a březnu 2015. Pedagogové se seznámili s nově používanými technologiemi, nástroji a zařízením. Práci s některým zařízením si mohli dle vlastního zájmu sami vyzkoušet. Obě exkurze provázely vášnivé diskuze neboť pedagogové nemají příliš často možnost navštívit reálnou stavbu. V rámci této KA bylo podpořeno 19 učitelů odborných předmětů.

Celý projekt potom provázela KA 04, která se skládala z malých hodnotících workshopů, velkých pololetních hodnotících workshopů a průběžné evaluace z KA 01 a KA 02. S výsledky této KA byl seznámen i poslední partner projektu LK.

Informace o příjemci

Název příjemce: Centrum vzdělanosti Libereckého kraje, příspěvková organizace
IČO subjektu: 71229230
Webová adresa: http://www.cvlk.cz

Partneři projektu

Název partnera: Střední škola a Mateřská škola, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvková organizace
IČO subjektu: 00671274
Název partnera: PHG s.r.o.
IČO subjektu: 24763322
Název partnera: Střední průmyslová škola stavební, Liberec 1, Sokolovské náměstí 14, příspěvková organizace
IČO subjektu: 46747982
Název partnera: Liberecký kraj
IČO subjektu: 70891508

Publikované produkty