Detail projektu

Název projektu: "Individuální excelencí studentů k úspěšné podnikavosti" aneb "Game4Business"
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/54.0063
Typ projektu: individuální projekt ostatní (IPo)
Prioritní osa: Prioritní osa č. 1: Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: Zvyšování kvality ve vzdělávání
Geografické vymezení: Olomoucký kraj, Moravskoslezský kraj
Doba realizace: od 14. října 2014 do 13. září 2015
Celková alokovaná částka: 3 396 841,46 Kč
Popis:

Projekt Game4Business byl zaměřen tak, aby naučil žáky a pedagogy 5 ZŠ z Moravskoslezského kraje (MSK) a Olomouckého kraje (OLK) nacházet a využívat individuálních excelencí žáků k podnikavosti a to formou založení studentských minipodniků a pomohl uskutečnit ve školním roce 2014/2015 také jejich pilotní fungování. Smyslem projektu bylo naučit žáky a jejich pedagogy zakládat a řídit své minipodniky - umět najít předmět podnikání, uvědomit si své přednosti a silné stránky, z pohledu pedagogů dokázat namotivovat studenty k pozitivnímu vztahu k podnikání, k sebedůvěře a podnikatelské etice. Po celou dobu realizace se na těchto hlavních myšlenkách projektu intenzívně (spolu)pracovalo se všemi partnery - 5 ZŠ z MSK a OLK, tak i s oběma cílovými skupinami projektu - žáci a pedagogové. Všech vytyčených cílů projektu bylo dosaženo, byly zrealizovány veškeré KA a navíc v rozsahu, který byl stanoven v žádosti o finanční podporu OPVK.

Informace o příjemci

Název příjemce: AHRA - Human Resource Agency, s.r.o.
IČO subjektu: 26825325
Webová adresa: http://www.a-hra.cz

Partneři projektu

Název partnera: Základní škola a Mateřská škola Havířov - Město Na Nábřeží, příspěvková organizace
IČO subjektu: 48805271
Název partnera: Základní škola Borovského
IČO subjektu: 62331353
Název partnera: Základní škola Fryčovice, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace
IČO subjektu: 70938857
Název partnera: Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace
IČO subjektu: 70998400
Název partnera: Základní škola a Mateřská škola Dolní Domaslavice, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace
IČO subjektu: 75026465

Publikované produkty