Detail projektu

Název projektu: IMPACT - Inovace, metodika a kvalita jazykového vzdělávání a odborného vzdělávání v cizích jazycích v terciární sféře v ČR
Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/28.0233
Typ projektu: individuální projekt ostatní (IPo)
Prioritní osa: Prioritní osa č. 2: Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj
Oblast podpory: Vysokoškolské vzdělávání
Geografické vymezení: Liberecký kraj, Královéhradecký kraj, Jihomoravský kraj
Doba realizace: od 1. května 2012 do 30. dubna 2015
Celková alokovaná částka: 65 702 072,27 Kč
Webová stránka: http://impact.cjv.muni.cz/
Popis:

Projekt IMPACT - "Inovace, metodika a kvalita jazykového vzdělávání a odborného vzdělávání v cizích jazycích v terciární sféře v ČR" byl realizován ve spolupráci čtyř partnerských institucí. Primárními cílovými skupinami projektu byli akademičtí pracovníci a studenti VŠ. Obecným cílem projektu bylo zvýšení kvality výuky odborného cizího jazyka v terciární sféře. Aktivity projektu byly zaměřeny na:

  • 1. vytvoření nástrojů pro rozvoj metodiky výuky odborného a akademického cizího jazyka na vysokých školách,
  • 2. inovace konkrétních kurzů akademického a odborného cizího jazyka v návaznosti na požadavky praxe,
  • 3. rozvoj a inovace vzdělávání v odborném cizím jazyce prostřednictvím metodiky kolaborativního učení,
  • 4. standardizaci hodnocení jazykových dovedností studentů v oblasti odborného a akademického cizího jazyka podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky,
  • 5. podporu jazykových soft-skills dovedností u akademických pracovníků.

Během realizace projektu bylo uskutečněno celkem 68 odborných seminářů, 3 konference a 1 letní škola. Tyto to aktivity si kladly za cíl zpřístupnit akademickým pracovníkům věnujícím se výuce odborného cizího jazyka, ale také širší odborné veřejnosti, která se v praxi s odborným jazykem setkává, doposud metodicky nezpracované know-how prezentované předními zahraničními odborníky. V rámci inovací 180 kurzů odborného a akademického jazyka, jež jsou součástí studijních programů zapojených partnerských vysokoškolských pracovišť, byly projektové aktivity zaměřeny jednak na obsahovou a metodickou inovaci jednotlivých kurzů, a dále pak na vytvoření nástrojů pro srovnávání a hodnocení jazykových dovedností studentů pro jejich lepší srovnatelnost v rámci studia i pro zajištění potřebné výstupní úrovně pro praxi definované dle Společného evropského referenčního Rámce pro jazyky.

Informace o příjemci

Název příjemce: Masarykova univerzita
IČO subjektu: 00216224
Webová adresa: http://www.muni.cz; http://www.cjv.muni.cz/cs/

Partneři projektu

Název partnera: Univerzita Karlova v Praze
IČO subjektu: 00216208
Název partnera: Technická univerzita v Liberci
IČO subjektu: 46747885
Název partnera: Česká a slovenská asociace učitelů jazykových center na vysokých š.
IČO subjektu: 70829985

Publikované produkty

watchseriesfree