Detail projektu

Název projektu: EU pro ZŠ Tatobity
Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.2111
Typ projektu: individuální projekt ostatní (IPo)
Prioritní osa: Prioritní osa č. 1: Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách
Geografické vymezení: Liberecký kraj
Doba realizace: od 1. srpna 2011 do 31. ledna 2014
Celková alokovaná částka: 392 331,00 Kč
Popis:

Projekt posloužil svému cíli. Školu jsme vybavili potřebnou technikou, v rámci individualizace AJ došlo k efektivnímu využití hodin a časová dotace pomohla žákům k lepšímu osvojení si učiva. Díky vypracování DUMů jsme získali čtyři úplné sady, které byly a i nadále budou využívány v hodinách prvouky, přírodovědy a vlastivědy. To samé platí i o sadách pro český jazyk, matematiku a anglický jazyk. Velkým přínosem pro školu bylo, že paní učitelky začaly efektivně využívat výpočetní techniku a předpokládám, že v tom budou pokračovat i nadále.

Informace o příjemci

Název příjemce: Masarykova základní škola a mateřská škola Tatobity, okres Semily
IČO subjektu: 70986088
Webová adresa: http://www.skola.tatobity.cz

Publikované produkty

 • VY_32_INOVACE_AJ
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Jazyk a jazyková komunikace, Cizí jazyk, anglický
 • VY_32_INOVACE_CJ
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Čtenářská gramotnost
 • VY_32_INOVACE_MAT
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Matematika a její aplikace
 • VY_52_INOVACE_PR2
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Člověk a jeho svět
 • VY_52_INOVACE_PR3
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Člověk a jeho svět
 • VY_52_INOVACE_PRI4
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Člověk a jeho svět
 • VY_52_INOVACE_VL4
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Člověk a jeho svět