Detail projektu

Název projektu: Centrum praktického ekonomického vzdělávání v Ústeckém kraji
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/54.0049
Typ projektu: individuální projekt ostatní (IPo)
Prioritní osa: Prioritní osa č. 1: Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: Zvyšování kvality ve vzdělávání
Geografické vymezení: Ústecký kraj
Doba realizace: od 8. října 2014 do 31. července 2015
Celková alokovaná částka: 6 486 057,64 Kč
Webová stránka: http://cev.fse.ujep.cz/
Popis:

Projekt byl realizován od září 2014 do července 2015 a trval 11 měsíců. Během projektu bylo realizováno celkem 6 klíčových aktivit, které byly všechny úspěšně dokončeny. V rámci KA1 proběhla všechna naplánovaná setkání (3x workshop) se zaměstnavateli a zástupci cílové skupiny (SŠ) s cílem získat zpětnou vazbu k připravovaným vzdělávacím modulům, zároveň probíhalo síťování mezi školami a zástupci zaměstnavatelů na půdě FSE. Došlo k výměně informací a kontaktů nutných pro další spolupráci mezi aktéry v regionu. V rámci KA2 bylo připraveno celkem 24 vzdělávacích modulů (v rámci 6 témat) a 11 případových studií, které byly využity ve výuce v učebně CEV, která byla vybavena pro potřeby výuky cílové skupiny (žáci středních škol, KA3). V rámci KA3 probíhala od 12/2014 výuka žáků SŠ (každá skupina žáků se účastnila 3 dnů praktického vzdělávání, které obsahovaly školou vybraná témata (3x5hodin výuky). Do výuky průběžně docházeli experti z praxe se svými případovými studiemi, úkoly a zkušenostmi. V několika případech byl modul vyučován přímo expertem z praxe. V rámci KA4 proběhla všechna naplánovaná setkání (4x workshop) s cílem získat zkušenosti a zpětnou vazbu z realizované spolupráce mezi školami a firmami. V rámci KA5 v červnu proběhla Soutěž žáků škol, které se účastnily výuky v učebně CEV (soutěž proběhla ve 2 dnech - 1. den pro Gymnázia a Obchodní akademie, 2. den pro odborné a technické školy). Každého soutěžního dne se účastnilo 5 škol a soutěžily 4členné týmy. Odměnou za úspěšnou účast v soutěži byla praxe dle výběru u vybraných zaměstnavatelů. Praxe úspěšně proběhly během června a účastnilo se jich celkem 17 žáků. V rámci KA6 probíhal po celou dobu projektu sběr dat (rozsáhlé dotazníkové šetření v regionu) pro dokument Analýza a deskripce dostupných možností zajišťování praktického vyučování v oboru ekonomika a administrativa v Ústeckém kraji. Analýza byla v závěru projektu úspěšně dokončena. Projektu se účastnilo celkem 6 partnerů (střední školy a Ústecký kraj).

Informace o příjemci

Název příjemce: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
IČO subjektu: 44555601
Webová adresa: http://www.ujep.cz

Partneři projektu

Název partnera: Střední škola stavební a technická, Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace
IČO subjektu: 18385061
Název partnera: Soukromá podřipská střední odborná škola a střední odborné učiliště o.p.s.
IČO subjektu: 25047671
Název partnera: Evropská obchodní akademie, Děčín I, Komenského náměstí 2, příspěvková organizace
IČO subjektu: 47274611
Název partnera: Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie Kadaň
IČO subjektu: 61342637
Název partnera: Gymnázium, Kadaň, 5. května 620, příspěvková organizace
IČO subjektu: 61342751
Název partnera: Ústecký kraj
IČO subjektu: 70892156

Publikované produkty