Detail projektu

Název projektu: Škola základ života
Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.2716
Typ projektu: individuální projekt ostatní (IPo)
Prioritní osa: Prioritní osa č. 1: Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách
Geografické vymezení: Středočeský kraj
Doba realizace: od 10. června 2011 do 9. prosince 2013
Celková alokovaná částka: 409 869,00 Kč
Popis:

Cílem tohoto projektu bylo zkvalitnění vlastní výuky prostřednictvím veškerých činností při využití digitálních technologií. Podporovány byly takové aktivity, které zvyšují dynamiku,originalitu, názornost, interakci mezi učitelem a žákem, které směřují ke zvýšení motivace žáků a ke zlepšení studijních výsledků. Škola se zaměřila napodporu aktivit, které umožnily následné zveřejnění a sdílení s pedagog. veřejností. Tohoto cíle naše škola dosáhla v plném rozsahu.Realizace klíčových aktivit zahrnovala vytvoření DUMů, jejich pilotáž, ověření a zajištěníjejich sdílení. Na jejich vytvoření se podíleli 3 pedagogové školy.Vytvořené výukové sady byly následně ověřovány ve výuce a případně doupraveny tak, aby vyhovovaly požadavkům žáků naší školy. Výuka se tak zatraktivnila,stala se poutavější a žáci zábavnou formou přijímali více informací. Celý projekt tak směřoval ke zvýšení zájmu žáků o výuku, její zkvalitnění a názornost. Pořízením moderních technologií se zlepšila konkurenceschopnost našich žáků, celkový rozvoj a atraktivita školy.Vytvořené sady materiálů jsou veřejně přístupné na internetových stránkách školy a byli s nimi i seznámeni rodiče žáků naší školy.Cílovou skupinou se stali žáci naší školy. Škola není plně organizovaná, žáci navštěvují pouze 1. stupeň základního vzdělávání. Výuka probíhá ve dvou třídách, kde se vyučují žáci z pěti ročníků.Získané peníze byly použity na nákup nové výpočetní techniky (interaktivní tabule značky ENO 2620 triptych s dataprojektorem Dell S 500 a tablet ENO Mini 2110, 10 ks počítačů s monitory, 3ks notebooků Dell Vostro 1015, OS Windows 7 Home premium OEM), tvorbu výukových materiálů a na další vzdělávání pedagogických pracovníků. Průběh projetu naše škola hodnotí velmi pozitivně. Přinesl mnoho nových zkušeností a podpořil kreativitu vyučujících i žáků. Přínosem byl i nákup nové výpočetní techniky a jeho financování v rámci tohoto projektu. Technické vybavení by škola z vlastních prostředků pořizovala postupně a zdlouhavě.

Informace o příjemci

Název příjemce: Základní škola a mateřská škola Čistá
IČO subjektu: 75034310

Publikované produkty

 • Český jazyk a literatura 3
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Jazyk a jazyková komunikace, Český jazyk a literatura
 • Vlastivěda 1
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Člověk a jeho svět
 • Matematika 2
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Matematika a její aplikace
 • Přírodověda
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Člověk a jeho svět
 • Vlastivěda 2
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Člověk a jeho svět
 • Český jazyk a literatura
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Jazyk a jazyková komunikace, Český jazyk a literatura
 • Český jazyk a literatura 2
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Jazyk a jazyková komunikace, Český jazyk a literatura
 • Matematika
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Matematika a její aplikace