Detail projektu

Název projektu: EU Peníze školám
Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.2771
Typ projektu: individuální projekt ostatní (IPo)
Prioritní osa: Prioritní osa č. 1: Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách
Geografické vymezení: Liberecký kraj
Doba realizace: od 9. června 2011 do 8. prosince 2013
Celková alokovaná částka: 746 132,00 Kč
Popis:

Hlavním cílem projektu bylo zpestřit výuku pomocí nových metod a prostředků. Bylo vyzkoušeno, jak více zapojit do vyučovacích hodin práci s různými interaktivními pomůckami a programy. Digitální učební materiály je možno používat i v následujících letech. Došlo k dovybavení školy počítačovou učebnou, notebooky a interaktivními tabulemi. Došlo k proškolení učitelů v práci na interaktivní tabuli a k pořízení knih na společnou četbu do hodin českého jazyka pro děti na 1. stupni.

Informace o příjemci

Název příjemce: Základní škola a mateřská škola Malá Skála, okres Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace
IČO subjektu: 70982988

Publikované produkty

 • Vlastivěda
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Člověk a jeho svět
 • Český jazyk
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – Jazyk a jazyková komunikace, Český jazyk a literatura
 • Anglický jazyk 1
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – Jazyk a jazyková komunikace, Cizí jazyk, anglický
 • Fyzika 1
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – fyzika, Člověk a příroda
 • Chemie
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – chemie, Člověk a příroda
 • Informatika
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – Informatika a informační a komunikační technologie
 • Matematika 1
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Matematika a její aplikace
 • Matematika 2
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – Matematika a její aplikace
 • Dějepis
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – dějepis, Člověk a společnost
 • Český jazyk 1
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – Jazyk a jazyková komunikace, Český jazyk a literatura
 • Fyzika 2
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – fyzika, Člověk a příroda
 • Anglický jazyk 2
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – Jazyk a jazyková komunikace, Cizí jazyk, anglický
 • Matematika 3
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – Matematika a její aplikace
 • Český jazyk 2
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Jazyk a jazyková komunikace, Český jazyk a literatura
 • Vlastivěda
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Člověk a jeho svět
 • Přírodopis
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – přírodopis, Člověk a příroda