Detail projektu

Název projektu: Zlepši si techniku
Registrační číslo: CZ.1.07/2.3.00/45.0021
Typ projektu: individuální projekt ostatní (IPo)
Prioritní osa: Prioritní osa č. 2: Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj
Oblast podpory: Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji
Geografické vymezení: Moravskoslezský kraj
Doba realizace: od 1. června 2014 do 31. srpna 2015
Celková alokovaná částka: 22 341 446,60 Kč
Webová stránka: http://www.zlepsisitechniku.cz
Popis:

V rámci KA1 byla rozšířena stávající interní populariz. síť, prostřednictvím spec. kurzů byla zvýšena její kvalifikace a tím i kvalita a intenzita působení na CS. V rámci rozvoje strat. kompetencí pro popularizaci na VŠB-TUO byli akademičtí pracovníci a studenti proškoleni jak komunikovat s CS, jak propagovat a popularizovat PTO a výstupy věd. výzkumu.

Vyškolení komunikátoři zajišťovali sběr informací pro popularizaci PTO a VaV, proces transformace informací do popul. formy a jejich distribuci k CS. Byly identifikovány produkty/výsledky VaV vhodné pro popularizaci, následně vznikla databáze popul. produktů, která byla formou brožury distribuována při prezentacích partnerům a pedagogům spolupracujících ZŠ a SŠ. Pro kontakt s CS byly provozován web a e-learning

V rámci KA2 došlo k vytvoření funkční sítě popularizace se zapojením subjektů všech stupňů vzdělávání, centra VČ a výzkumných ústavů. Byl vytvořen systém pro kontinuální práci s talentovanými zájemci o VaV, včetně metodické příručky. Inovativní přístup byl pilotně ověřen formou společné spolupráce na inovativních produktech (mechatronika a stud. formule). Do realizace aktivit pro ZŠ byli úspěšně zapojeni i talentovaní žáci SŠ. Formou interakt. výstavy byl prezentován největší VaV projekt regionu, superpočítač IT4I. Výstava byla podpořena motivačními soutěžemi v oblasti PTO

V rámci KA3 probíhala systematická práce s CS v oblasti seznamování se s VaV, rozvíjení technické tvořivosti a hlubšího pochopení PTO (kroužky, letní školy, workshopy). Vybrali jsme komplex odborných pracovišť a laboratoří, do kterých jsme realizovali exkurze pro žáky ZŠ a SŠ. Při výběru jsme kladli důraz na potenciál zajímavosti pracoviště a možností skutečně ukázat pokus a demonstrovat vědeckou práci.

Projekt úspěšně pokračoval v nastartovaném procesu změn nevyhovující situace v popularizaci VaV a v systematické práci se žáky ZŠ a SŠ

Aktivity projektu byly úspěšně ukončeny, plánovaných cílů bylo dosaženo, plánované výstupy byly splněny

Informace o příjemci

Název příjemce: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
IČO subjektu: 61989100
Webová adresa: http://www.vsb.cz

Partneři projektu

Název partnera: Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava, příspěvková organizace
IČO subjektu: 00602132
Název partnera: AHOL - Vyšší odborná škola o.p.s.
IČO subjektu: 25355414
Název partnera: VÍTKOVICKÁ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA A GYMNÁZIUM
IČO subjektu: 26836025
Název partnera: Základní škola Ostrava, Zelená 42, příspěvková organizace
IČO subjektu: 70933987
Název partnera: Středisko volného času, Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace
IČO subjektu: 75080516

Publikované produkty