Detail projektu

Název projektu: Partnerstvím ke zkvalitnění přípravy lidských zdrojů pro přírodovědné a technické vzdělávání
Registrační číslo: CZ.1.07/2.3.00/45.0034
Typ projektu: individuální projekt ostatní (IPo)
Prioritní osa: Prioritní osa č. 2: Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj
Oblast podpory: Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji
Geografické vymezení: Ústecký kraj
Doba realizace: od 6. března 2014 do 30. června 2015
Celková alokovaná částka: 22 196 832,34 Kč
Webová stránka: http://www.ujep.cz
Popis:

Záměrem projektu bylo přispět ke zkvalitnění přípravy lidských zdrojů pro oblast přírodovědného a technického vzdělávání. Za tímto účelem bylo při realizaci projektu zřízeno Metodické centrum podpory počátečního přírodovědného a technického vzdělávání při Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP), které se v rámci Ústeckého kraje stalo centrem metodické, konzultační a informační podpory badatelsky orientovaného přírodovědného a technického vzdělávání žáků ZŠ a SŠ.

S podporou projektu bylo vytvořeno zázemí pro činnost centra, byla zakoupena mobilní multimediální učebna, vznikly nové výukové materiály (studijní opory, e-learningový program k metodice badatelsky orientované výuky v přírodních a technických vědách, soubory audiozáznamů s příklady dobré praxe, metodické příručky) a dále též metodiky konkrétní spolupráce UJEP a středních škol zaměřené na badatelsky orientovanou výuku ve vybraných oblastech přírodních a technických věd.

Pod hlavičkou centra byly dále realizovány různorodé vzdělávací aktivity (semestrální programy, letní školy, víkendová soustředění, popularizační přednášky aj.), které měly konkrétní efekty pro jednotlivé cílové skupiny. V případě studentů VŠ, ak. pracovníků a pedagogických pracovníků ZŠ a SŠ bylo jejich přínosem zvýšení kompetencí pro realizaci badatelsky orientované výuky a volnočasových aktivit v přírodních a technických vědách, pro komunikaci a popularizaci přírodních a technických věd a pro dosahování synergie aktivit směřujících k podpoře zájmu žáků ZŠ a SŠ o přírodovědné a technické obory. V případě žáků ZŠ a SŠ bylo jejich přínosem zlepšení výchozí pozice žáků pro další přírodovědné a tech. vzdělávání a pro jejich budoucí vstup do studia na některé z přírodovědeckých nebo tech. fakult VŠ (žáci se seznámili s prostředím VŠ a zapojili se do neformální skupiny žáků se stejným, hlubším zájmem o přírodní a technické obory). .

Realizací projektu byl naplněn synergický i vzdělávací cíl.

Informace o příjemci

Název příjemce: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
IČO subjektu: 44555601
Webová adresa: http://www.ujep.cz

Partneři projektu

Název partnera: Střední průmyslová škola, Ústí nad Labem, Resslova 5, příspěvková organizace
IČO subjektu: 00082201
Název partnera: Střední odborná škola pro ochranu a obnovu životního prostředí v Litvínově - Schola Humanitas
IČO subjektu: 00832375
Název partnera: Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace
IČO subjektu: 47796006
Název partnera: Gymnázium Kadaň, 5. května 620, příspěvková organizace
IČO subjektu: 61342751
Název partnera: Základní škola a Mateřská škola Povrly, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace
IČO subjektu: 72743921

Publikované produkty

123movies