Detail projektu

Název projektu: scienceZOOM2 popularizace VaV
Registrační číslo: CZ.1.07/2.3.00/45.0002
Typ projektu: individuální projekt ostatní (IPo)
Prioritní osa: Prioritní osa č. 2: Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj
Oblast podpory: Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji
Geografické vymezení: Jihočeský kraj
Doba realizace: od 7. března 2014 do 31. srpna 2015
Celková alokovaná částka: 20 346 978,71 Kč
Webová stránka: http://www.sciencezoom.cz
Popis:

Projektové aktivity byly zaměřeny na popularizaci VaV, přírodovědných a technických oborů. Výsledků bylo dosahováno prostřednictvím systematizace, profesionalizace a integrace projektových aktivit. Realizované aktivity vedly jak k popularizaci VaV výsledků pro společnost, tak k podpoře, rozvoji a inovaci systematické práce se zájemci o VaV práci. Aktivity zároveň probíhaly interaktivní, zajímavou a srozumitelnou formou. Záměrem projektu bylo kromě výše uvedeného také další vzdělávání pracovníků VaV a ostatních pracovníků v oblasti řízení, popularizace a komunikace, identifikace, ochrany a transferu výsledků VaV.

Aktivity v rámci KA1, tj. Příměstské tábory, Badatelské kluby a Vytváření sítí v rámci podpory badatelsky orientované výuky se setkaly s velkým zájmem cílové skupiny, kdy u Příměstských táborů byl značný převis poptávky nad nabídkou (kapacita míst byla omezena, a to vzhledem k nastavené výběrovosti). V rámci Badatelských klubů byli talentovaní žáci se zájmem o VaV kontinuálně vedeni k badatelské práci a v naprosté většině případů byly vytvořeny vědecky hodnotné výsledky vysoké kvality (samozřejmě odpovídající věku a znalostem účastníků). Vytvořené sítě škol a pedagogických pracovníků po skončení projektu nezaniknou a nastartovaná spolupráce bude fungovat i do budoucna.

Aktivity KA2, vzdělávací programy, workshopy, stáže byly co do svého rozsahu obdobné jako KA1. Především v rámci DA2.1 bylo uskutečněno velké množství akcí pro CS a vytvořeny soubory jak vzdělávacích programů, tak vzdělávacích pomůcek. Na základě zorganizovaných a uskutečněných setkání v rámci kulatých stolů a workshopů byly navázány mnohé spolupráce, které budou v budoucnu dále rozvíjeny a přinesou další pozitivní externality tohoto projektu. Obdobnou úlohu a především výsledky měly i uskutečněné stáže, které díky uvážlivé a hospodárné organizaci proběhly bez výrazných změn oproti plánu.

Další vzdělávání pracovníků (KA3) probíhalo zejména v rámci Dovednostních tréninkových modulů.

Informace o příjemci

Název příjemce: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
IČO subjektu: 60076658
Webová adresa: http://www.jcu.cz

Partneři projektu

Název partnera: Základní škola, Matice školské 3, České Budějovice
IČO subjektu: 00581631
Název partnera: Střední odborná škola strojní a elektrotechnická, Velešín
IČO subjektu: 00583855
Název partnera: Technologické centrum Písek s.r.o.
IČO subjektu: 27942368
Název partnera: Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8
IČO subjektu: 60076101
Název partnera: Biologické centrum AV ČR, v. v. i.
IČO subjektu: 60077344
Název partnera: Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.
IČO subjektu: 61388971
Název partnera: Základní škola a Mateřská škola Dubné
IČO subjektu: 75000547

Publikované produkty

9anime