Detail projektu

Název projektu: Věda pro život, život pro vědu
Registrační číslo: CZ.1.07/2.3.00/45.0029
Typ projektu: individuální projekt ostatní (IPo)
Prioritní osa: Prioritní osa č. 2: Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj
Oblast podpory: Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji
Geografické vymezení: Karlovarský kraj, Ústecký kraj
Doba realizace: od 11. března 2014 do 30. června 2015
Celková alokovaná částka: 16 507 866,10 Kč
Webová stránka: http://vez-opvk.cz
Popis:

V rámci projektu VĚŽ se realizovala systematická příprava lidských zdrojů pro podporu vzdělávání a popularizaci přírodovědných a technických oborů (PTO) v Ústeckém a Karlovarském kraji. Projektu se zúčastnilo 7 partnerů: 4 SŠ, 1 VOŠ a 2 fakulty VŠ působící v uvedených krajích, kteří vytvořili vzdělávací řetězec od pracovníků a doktorandů VŠ přes učitele SŠ, VOŠ až k jejich žákům, k nimž se na nejvyšší vzdělávací úrovni připojili odborníci z jiných VŠ, výzkumných ústavů i různých podniků. Tato inovativní myšlenka realizace dalšího vzdělávání byla naplněna ve vzdělávacích KA1-KA3, které doplnila KA4 zaměřená na vzdělávací, popularizační a volnočasové aktivity žáků a studentů mimo školu, na kterém se podíleli kromě výše uvedených vzdělavatelů pracovníci dalších podniků, muzeí, výstav, veletrhů apod., včetně zahraničních odborníků. Mezi popularizačními aktivitami vynikla Letní dopravní škola, které se účastnilo téměř 900 žáků.

Pro vzdělávání v KA1-KA3 byla zvolena forma přednášek, seminářů, workshopů a praktických cvičení, pro něž vzdělavatelé připravovali studijní materiály, využívali svoje laboratoře/provozy a jejich zařízení, SŠ využily vybavení získané z projektů v rámci Výzvy č.44. Interaktivní forma vzdělávání podporovala získávání zkušeností vzdělávaných, ale i vzdělavatelů.

Zdařilou akcí s inovativním přístupem k podpoře PTO, byla soutěž mladých talentů zakončená konferencí, kde vystoupili významní odborníci a byli vyhlášeni vítězové soutěže, kteří představili svoje projekty (KA5).

Zájem všech partnerů o sociologické šetření studentů a rozhovory s učiteli (KA6) si vyžádal 4 neplánované vzdělávací aktivity a vypracování neplánovaných studií.

Hlavním nástrojem publicity byla webová stránka projektu, publicita byla dále zajištěna prostřednictvím řady článků ve školních časopisech, v regionálních i celostátních médiích a jednou televizní relací na ČT 24 (KA7). O kvalitu práce na projektu dbali všichni partneři spolu s externími hodnotiteli.

Informace o příjemci

Název příjemce: Centrum pro studium vysokého školství, v. v. i.
IČO subjektu: 00237752
Webová adresa: http://www.csvs.cz

Partneři projektu

Název partnera: Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková organizace
IČO subjektu: 18383696
Název partnera: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
IČO subjektu: 44555601
Název partnera: Gymnázium Děčín, příspěvková organizace
IČO subjektu: 47274620
Název partnera: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola strojní, stavební a dopravní, Děčín, příspěvková organizace
IČO subjektu: 47274689
Název partnera: Gymnázium Cheb
IČO subjektu: 47723386
Název partnera: Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov
IČO subjektu: 49766929
Název partnera: České vysoké učení technické v Praze
IČO subjektu: 68407700

Publikované produkty

123movies