Detail projektu

Název projektu: Inovace vzdělávacích programů VOŠ v oborech diplomovaný zdravotnický záchranář, diplomovaný nutriční terapeut, diplomovaný farmaceutický asistent, diplomovaný zdravotnický laborant, diplomovaný zubní technik a diplomovaná dentální hygienistka
Registrační číslo: CZ.1.07/2.1.00/32.0062
Typ projektu: individuální projekt ostatní (IPo)
Prioritní osa: Prioritní osa č. 2: Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj
Oblast podpory: Vyšší odborné vzdělávání
Geografické vymezení: Středočeský kraj, Plzeňský kraj, Ústecký kraj, Královéhradecký kraj, Vysočina, Jihomoravský kraj, Moravskoslezský kraj, Zlínský kraj
Doba realizace: od 2. července 2012 do 31. prosince 2013
Celková alokovaná částka: 7 089 470,76 Kč
Popis:

Záměrem projektu bylo připravit inovace vzdělávacích programů VOŠ v oborech diplomovaný zdravotnický záchranář (DZZ), diplomovaný nutriční terapeut (DNT), diplomovaný farmaceutický asistent (DFA), diplomovaný zdravotní laborant (DZL), diplomovaný zubní technik (DZT) a diplomovaná dentální hygienistka (DDH) na základě analýzy očekávaných potřeb jejich uplatnění v praxi a pro vypracování návrhu na zajištění prostupnosti studia v těchto oborech mezi VOŠ a VŠ. Na konci projektu budou mít zapojené vyšší odborné školy (VOŠ) 44 žádostí o akreditaci inovovaných vzdělávacích programů pro Akreditační komisi pro vyšší odborné vzdělávání (AK VOV).

Projekt byl ukončen 31.12.2013 a splnil cíl a očekávání realizačního týmu při realizaci klíčových aktivit. V KA01 se podařilo vydefinovat silné a slabé stránky studia na VOŠ v porovnání s bakalářskými programy VŠ. V KA02 byla vytvořena "Studie požadavků na kompetence a počty pracovníků" sledovaných oborů na základě dotazníkového šetření. Výstup definuje požadavky trhu práce na počty pracovníků v letech 2014-2016. V KA03 jsou přesně vymezeny návrhy opatření (včetně legislativních), které mohou být podkladem pro koncepční řešení problematiky VOV ,tj. legislativní vyřešení prostupnosti mezi VOŠ a VŠ ve zdravotnických oborech vzdělání. Záměrem projekt je připravit inovace vzdělávacích programů VOŠ v oborech diplomovaný zdravotnický záchranář (DZZ), diplomovaný nutriční terapeut (DNT), diplomovaný farmaceutický asistent (DFA), diplomovaný zdravotní laborant (DZL), diplomovaný zubní technik (DZT) a diplomovaná dentální hygienistka (DDH) na základě analýzy očekávaných potřeb jejich uplatnění v praxi a pro vypracování návrhu na zajištění prostupnosti studia v těchto oborech mezi VOŠ a VŠ. Na konci projektu budou mít zapojené vyšší odborné školy (VOŠ) 44 žádostí o akreditaci inovovaných vzdělávacích programů pro Akreditační komisi pro vyšší odborné vzdělávání (AK VOV). V KA04 byly vytvořeny návrhy inovovaných vzdělávacích programů, které budou na základě licenční smlouvy k dispozici všem VOŠZ. V KA05 bylo celkem do formy žádosti o akreditaci zpracováno 29 žádostí v denní formě studia a 18 žádostí pro kombinovanou formu studia včetně zapracovaných připomínek.

Závěrem lze konstatovat, že Výstupy projektu jsou objektivní a validní a vytvořily základ pro dosažení prostupnosti absolventa VOŠ do bakalářských studií VŠ. Inovace vzdělávacích programů byla provedena s využitím kreditního systému (ECTS) s možností implementace vzdělávacích programů všech VOŠ zdravotnických. Projekt má i psychologický význam pro koncepční rozhodování o další budoucnosti VOŠ.

Informace o příjemci

Název příjemce: Asociace vyšších odborných škol
IČO subjektu: 67361854
Webová adresa: http://www.asociacevos.cz

Partneři projektu

Název partnera: Unie zaměstnavatelských svazů ČR - centrum rozvojových aktivit
IČO subjektu: 41694287

Publikované produkty