Detail projektu

Název projektu: Dílna techniky ve světě dětí - Zážitkové tvůrčí dílny v rozvoji technického myšlení učitelů a dětí v mateřské škole
Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/48.0011
Typ projektu: individuální projekt ostatní (IPo)
Prioritní osa: Prioritní osa č. 1: Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení
Geografické vymezení: Moravskoslezský kraj
Doba realizace: od 2. července 2014 do 31. srpna 2015
Celková alokovaná částka: 8 156 337,48 Kč
Webová stránka: http://skolicky.osu.cz
Popis:

Projekt obsahoval celkem pět klíčových aktivit - přípravu kurzu, realizaci kurzu, realizaci stáží, činnost konzultačního centra a závěrečnou evaluaci. Vzdělávání probíhalo formou zážitkového učení a učením z prožitků. Cílovou skupinu tvořilo 107 učitelek. Frekventanti kurzu byli rozděleni do pěti skupin po cca 20 účastnících. Každá z těchto skupin absolvovala nejprve výjezdovou část kurzu, která se uskutečnila ve vybraném mimoměstském rekreačním zařízení. Probíhala vždy v pátek odpoledne (4 hodiny), sobotu (8 hodin) a neděli (8 hodin). Páteční čtyřhodinový blok byl věnován úvodu do polytechnické výchovy, sobotní a nedělní výuka osobnostnímu a sociálnímu rozvoji. Pro tuto část kurzu bylo lektory doporučeno prostředí mimo ruch velkoměsta, zde probíhala výuka jak ve školící místnosti, tak v blízkém okolí - hledání podnětů v přírodě pro vybrané části kurzů. Vzdělávání formou výjezdů mimo městské prostředí se ukázalo jako velmi účinné a žádané. Zbylé části kurzu (2 krát 20 hodin) se uskutečnily v odborných učebnách Ostravské univerzity, důvodem byla možnost využití plně vybavených dílen, zakoupených technických náčiní, pomůcek a výukových materiálů. V rámci jedné z klíčových aktivit absolvovali účastníci z řad cílové skupiny stáže, které probíhaly v partnerské mateřské škole - Mateřská škola, Ostrava-Poruba, Oty Synka 1834, příspěvková organizace, která je vybavena pro vzdělávání polytechnické výchovy. Hostující učitelé byli zapojeni do provozu vzorové mateřské školy, včetně náslechu, pozorování, seznámení se s prostředím daného zařízení a možnosti aktivní účasti na vzdělávacím procesu. V rámci projektu vzniklo i konzultační centrum, které nabídlo možnost obrátit se na odborníky z řad Pedagogické fakulty Ostravské univerzity s otázkami, týkajícími se praktické implementace nabytých vědomostí a dovedností. Na závěr projektu, jako součást evaluace výstupů, byl uspořádán závěrečný workshop projektu spojený s výstavou a prezentací výstupů.

Informace o příjemci

Název příjemce: Ostravská univerzita v Ostravě
IČO subjektu: 61988987
Webová adresa: http://www.osu.cz

Partneři projektu

Název partnera: Mateřská škola, Ostrava-Poruba, Oty Synka 1834, příspěvková organizace
IČO subjektu: 70984689

Publikované produkty