Detail projektu

Název projektu: Okna vědy dokořán
Registrační číslo: CZ.1.07/2.3.00/45.0004
Typ projektu: individuální projekt ostatní (IPo)
Prioritní osa: Prioritní osa č. 2: Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj
Oblast podpory: Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji
Geografické vymezení: Moravskoslezský kraj
Doba realizace: od 5. března 2014 do 31. července 2015
Celková alokovaná částka: 15 481 800,05 Kč
Webová stránka: http://projekty.osu.cz/okna-vedy-dokoran/
Popis:

Projekt probíhal během období březen 2014 - červenec 2015. Realizace projektu byla rozdělena na 4 klíčové aktivity.

V rámci KA1 proběhly semináře Setkání s osobností (vědci z ČR i ze zahraničí), zahraniční stáže studentů, zahraniční cesty (konference Dánsko, stáž Vídeň).

V rámci KA2 probíhaly popularizační akce - přednášky, semináře a exkurze. Byly vytvořeny autorské texty.

V rámci KA3 byla vytvořena síť metodiků ambasadorů na partnerských školách. Mezi metodiky probíhal přenos znalostí týkajících se výuky přírodovědných předmětů na horizontální i vertikální úrovni. Byly vytvořeny autorské texty.

V rámci KA4 vznikly dvě laboratoře, do kterých byla pořízena technika. V laboratořích probíhaly akce pro žáky ZŠ a SŠ - pokusy, měření atd. Byly vytvořeny autorské texty. Vznikly výukové filmy.

V rámci KA1 se zvyšovala kvalifikace studentů a zaměstnanců OU a pedagogů z partnerských škol - proběhly zahraniční stáže a účast na konferenci. V rámci KA2 probíhaly přednášky, semináře a exkurze, jejichž cílem bylo zajmout mladé lidi a projevit v nich zájem o vědu. V rámci KA3 vznikla síť metodiků ambasadorů z partnerských škol. Probíhal přenos informací a zkušeností s výukou přírodovědných

předmětů na základních, středních i vysokých školách. V rámci KA4 vznikly 2 experimentální laboratoře, výukové filmy a proběhly akce pro žáky ZŠ a SŠ.

Informace o příjemci

Název příjemce: Ostravská univerzita v Ostravě
IČO subjektu: 61988987
Webová adresa: http://www.osu.cz/

Partneři projektu

Název partnera: Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava, příspěvková organizace
IČO subjektu: 00602132
Název partnera: Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace
IČO subjektu: 00842702
Název partnera: Soukromá základní škola, spol. s r.o.
IČO subjektu: 25368702
Název partnera: Základní škola Orlová - Lutyně K. Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace
IČO subjektu: 75026635

Publikované produkty

123movies