Detail projektu

Název projektu: Vzdělávání mládeže k udržitelné dopravě
Registrační číslo: CZ.1.07/2.3.00/45.0020
Typ projektu: individuální projekt ostatní (IPo)
Prioritní osa: Prioritní osa č. 2: Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj
Oblast podpory: Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji
Geografické vymezení: Jihomoravský kraj
Doba realizace: od 11. března 2014 do 30. června 2015
Celková alokovaná částka: 15 097 906,88 Kč
Webová stránka: http://vmud.cz/
Popis:

HLAVNÍM CÍLEM projektu OP VK Vzdělávání mládeže k udržitelné dopravě bylo zvýšení zájmu žáků a studentů o studium a povolání v technických oborech, přímo i nepřímo souvisejících s dopravou.

Projekt směřoval k následujícím PŘÍNOSŮM:

 • Zaujmout mladou generaci pro vědu a výzkum v technickém oboru tak, aby jej upřednostnila ve své volbě budoucího studia a později i profese
 • Podpořit vzdělávání talentů jako příštích odborníků pro technické obory
 • Nabídnout badatelsky orientovanou výuku
 • Vytvořit a zpřístupnit metodiku a obsahovou náplň vzdělávání k udržitelné dopravě

Studentům byly nabídnuty možnosti nahlédnout do povolání výzkumného pracovníka a jeho každodenního života formou exkurzí na pracovištích Centra dopravního výzkumu, v. v. i. a přímo v terénu formou exkurzí nebo praktického měření.

CÍLOVÉ SKUPINY V PROJEKTU:

 • Žáci 2. stupně ZŠ
 • Studenti SŠ
 • Pedagogové ZŠ a SŠ
 • Pracovníci vědy a výzkumu
 • Možnost využití i dalšími skupinami, např. pro terciární vzdělávání.

DOSTUPNÉ VÝSTUPY PROJEKTU:

 • Sylaby včetně terminologického slovníku
 • Návrhy projektů badatelsky orientované výuky
 • Pracovní listy pro studenty
 • Metodické listy pro pedagogy k pracovním listům

TÉMATA PUBLIKACÍ:

 • Obecné metodiky Vzdělávání mládeže k udržitelné dopravě
 • A: Fragmentace krajiny dopravní infrastrukturou a využívání území
 • B: Zdravotní rizika dopravy a možnosti jejich snižování
 • C: Bezpečnost, nehodovost v dopravě a prevence
 • D: Udržitelná mobilita
 • E: Chytrá města
 • F: Možnosti zavádění nástrojů udržitelné mobility do praxe

Proběhlo množství seminářů, kurzů, exkurzí, letních škol a závěrečná konference projektu ve spolupráci s pěti partnerskými a dalšími ZŠ a SŠ a s podporou dvou vysokých škol.

Začátkem roku 2015 bylo s MŠMT CERA dohodnuto zkvalitnění projektu. Také bylo rozšířeno území dopadu projektu na celou ČR a zapojeny další školy kromě partnerských.

Výstupy projektu i další informace jsou dostupné online: http://vmud.cz

Informace o příjemci

Název příjemce: Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
IČO subjektu: 44994575
Webová adresa: http://www.cdv.cz

Partneři projektu

Název partnera: Gymnázium, Brno, třída Kapitána Jaroše 14
IČO subjektu: 00559032
Název partnera: I. Německé zemské gymnasium, základní škola a mateřská škola, o. p. s.
IČO subjektu: 25546210
Název partnera: Gymnázium Brno-Řečkovice
IČO subjektu: 48513512
Název partnera: Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Řezníčkova 1, příspěvková organizace
IČO subjektu: 60338598
Název partnera: Církevní gymnázium Německého řádu, spol. s r.o.
IČO subjektu: 61942839

Publikované produkty