Detail projektu

Název projektu: Příprava mentorů v metodách podpory sociálního a emočního vývoje dětí předškolního věku (akreditace DPVV, MŠMT).
Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/48.0129
Typ projektu: individuální projekt ostatní (IPo)
Prioritní osa: Prioritní osa č. 1: Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení
Geografické vymezení: Středočeský kraj, Jihočeský kraj, Ústecký kraj, Liberecký kraj, Královéhradecký kraj, Pardubický kraj, Olomoucký kraj, Moravskoslezský kraj, Zlínský kraj
Doba realizace: od 1. července 2014 do 30. června 2015
Celková alokovaná částka: 3 024 564,20 Kč
Webová stránka: http://scholaempirica.org/
Popis:

Cílem projektu bylo obohatit a rozvíjet kompetence pedagogů mateřských škol v ČR v tematice sociálního a emočního rozvoje a zároveň prostřednictvím jejich vzdělávání v oblasti mentorských dovedností umožnit jejich další odborné působení a podporu kolegů v MŠ v uvedené problematice.

V rámci projektu se podařilo realizovat všechny stanovené cíle, výstupy a aktivity. Byla vytvořena inovativní metodika, která sestává ze dvou částí: metodiky rozvoje sociálních a emočních dovedností dětí předškolního věku, v níž ScholaEmpirica navazuje na své dosavadní aktivity a metodiky mentoringu a kolegiální podpory pedagogů. Metodika byla zpracována ve dvou hlavních výsledcích projektu, a to ve vzdělávacím programu pro cílovou skupinu pedagogů a v knižní publikaci Dobrý začátek. Ověřené postupy pro učitelky mateřských škol. V rámci projektu bylo podpořeno 63 učitelek mateřských škol, které absolvovaly uvedený vzdělávací program zahrnující týdenní intenzivní vzdělávací kurz a následnou fázi nácviku a supervize.

Informace o příjemci

Název příjemce: Schola Empirica
IČO subjektu: 26645726
Webová adresa: http://scholaempirica.org/

Publikované produkty

9anime