Detail projektu

Název projektu: Centrum pro podporu přírodovědných a technických věd: Technická a přírodovědná laboratoř pro děti a mládež Zlínského kraje
Registrační číslo: CZ.1.07/2.3.00/45.0015
Typ projektu: individuální projekt ostatní (IPo)
Prioritní osa: Prioritní osa č. 2: Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj
Oblast podpory: Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji
Geografické vymezení: Zlínský kraj
Doba realizace: od 18. března 2014 do 30. června 2015
Celková alokovaná částka: 17 588 099,10 Kč
Popis:

Projekt se v uplynulých 16 měsících (od 18. 3. 2014 do 30. 6. 2015) jednak zaměřil na komplexní popularizaci přírodních a technických věd ve Zlínském Kraji a jednak vytvořil základnu pro další rozvíjení, profilování a zintenzivňování popularizace vědy a výzkumu. Tyto činnosti byly realizovány prostřednictvím pěti klíčových aktivit, které představují integrální model popularizace vědy a výzkumu ve Zlínském kraji:

(1) Rozvíjení lidských zdrojů v oblasti popularizace přírodních a technických věd, v rámci něhož byly skrze workshopy systematicky školeni pedagogové ze základních a střední škol, stejně jako a akademičtí a vědečtí pracovních a Ph.D. studenti, jako budoucí propagátoři vědy, v pestré škále kompetencí spojených s popularizací vědy.

(2) Vytvoření nových didaktických publikací a pomůcek, které by inovovaly způsoby výuky přírodních a technických věd. V tomto ohledu se projekt zaměřil na vypracování jak standardních didaktických publikací a jejich doplňků v podobě komiksů, fotoknihy a leporela, tak na vytvoření krátkých animovaných a hraných filmů vhodných pro vzdělávací a popularizační účely v oblasti přírodních a technických věd.

(3) Vytvoření systému poradenství pro popularizaci přírodních a technických věd. V rámci projektu bylo zřízeno jen poradenské centrum, které nejen provádělo konzultační činnost, ale rovněž nabízelo k zapůjčení popularizační publikace zakoupené v rámci projektu. Pracovníci centra rovněž spolu se zástupci školských institucí vypracovali další plán popularizace přírodních a technických věd ve Zlínském kraji.

(4) Široko plošná realizace vzdělávacích volnočasových aktivit zaměřených na popularizaci přírodních a technických věd. V tomto případě bylo uskutečněno rozsáhlé množství jak jednodenních, tak vícedenních či opakovaných vzdělávacích a popularizačních aktivit, které se zaměřily na zájemce o přírodní a technické vědy ve Zlínském kraji.

(5) Vytvoření sítě institucí, které by realizovaly a účastnily se popularizačních aktivit.

Informace o příjemci

Název příjemce: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
IČO subjektu: 70883521
Webová adresa: http://www.utb.cz

Partneři projektu

Název partnera: Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště
IČO subjektu: 00559644
Název partnera: Střední průmyslová škola polytechnická - Centrum odborné přípravy Zlín
IČO subjektu: 14450500
Název partnera: Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město
IČO subjektu: 60371790
Název partnera: Základní škola Zlín, Tř. Svobody 868
IČO subjektu: 71008110

Publikované produkty