Detail projektu

Název projektu: Škola molekulárních biotechnologií - Lékařské nanobiotechnologie
Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/28.0144
Typ projektu: individuální projekt ostatní (IPo)
Prioritní osa: Prioritní osa č. 2: Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj
Oblast podpory: Vysokoškolské vzdělávání
Geografické vymezení: Olomoucký kraj
Doba realizace: od 1. února 2012 do 31. ledna 2015
Celková alokovaná částka: 20 762 683,63 Kč
Webová stránka: http://www.nanobiotechnologie.cz
Popis:

V průběhu projektu se podařilo vytvořit interdisciplinární vazbu v oborech, které se setkávají při realizaci aplikovaného výzkumu. Projekt byl zaměřen na edukační podporu studentů se zájmem o farmaceutické a biomedicínské postupy založené na biotechnologických, imunochemických a nanotechnologických principech. Inovace studijních programů zúčastněných vysokých škol umožnila studentům praktickou syntézu znalostí a dovedností z oborů, jež jsou sice v rámci studia VŠ obvykle vzdálené, ale jsou nositeli vysoké přidané hodnoty výrobních procesů a jejich společné využití v moderním aplikovaném výzkumu je nezbytné.

Podařilo se naplnit cíl projektu v podobě inovace těchto studijních programů a vytvořit sérii ucelených výukových modulů, realizovaných jak v akademickém prostředí, tak následně v podnikových laboratořích partnera projektu.

Pilotní ověření modulárního vzdělávání bylo řešeno formou vícedenních workshopů, na které úzce navazovaly praktické výukové stáže.

Edukační komponenty v podobě přednášek byly v závěru projektu zpracovány do specifické podoby a jsou umístěny na edukačním portálu www.nanobiotechnologie.cz.

Informace o příjemci

Název příjemce: Univerzita Palackého v Olomouci
IČO subjektu: 61989592
Webová adresa: http://www.upol.cz

Partneři projektu

Název partnera: Univerzita Pardubice
IČO subjektu: 00216275
Název partnera: Vysoké učení technické v Brně
IČO subjektu: 00216305
Název partnera: CPN spol. s r.o.
IČO subjektu: 25281844

Publikované produkty