Detail projektu

Název projektu: Badatelsky orientovaná výuka ve školním a neformálním vzdělávání
Registrační číslo: CZ.1.07/2.3.00/45.0035
Typ projektu: individuální projekt ostatní (IPo)
Prioritní osa: Prioritní osa č. 2: Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj
Oblast podpory: Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji
Geografické vymezení: Olomoucký kraj
Doba realizace: od 10. března 2014 do 30. června 2015
Celková alokovaná částka: 21 958 197,80 Kč
Webová stránka: http://bov.upol.cz/
Popis:

V období 1.3.2014 až 30.6.2015 probíhal pod garancí Univerzity Palackého projekt Badatelsky orientovaná výuka ve školním a neformálním vzdělávání. V rámci projektu bylo napříč všemi šesti klíčovými aktivitami zrealizováno velké množství jednotlivých činností, které dohromady připravily půdu pro to, aby se badatelská výuka mohla stát trvalou součástí činnosti jednotlivých účastníků projektu a aby i nadále ovlivňovala všechny dotčené cílové skupiny. Kromě aktivit, které proběhly v rámci projektu - workshopy, letní školy, semináře, vznikl i rozsáhlý soubor textových výukových materiálů a vědeckých kufrů, které jsou přímo určeny k opakování a dalšímu rozvíjení jednotlivých badatelských aktivit pro všechny cílové skupiny. Písemné dokumenty - teoretické poznatky shrnuté do čtyř publikací, metodiky letních škol, metodiky volnočasových kroužků, metodiky k vědeckým kufrům - byly zpracovávány ve spolupráci s partnery projektu, kterými byly základní a školy z regionu tak, aby byly připraveny v souladu s jejich potřebami a zohledňovaly veškeré praktické zkušenosti vycházející z workshopů uskutečněných v průběhu projektu. Vědecké kufry jsou soubory pomůcek, které dodržují principy badatelsky orientované výuky a za pomoci kterých je možné vést badatelsky orientovanou výuku jak ve školním vyučování tak při volnočasových aktivitách. Nedílnou součástí projektu je vytvoření subportálu bov.upol.cz, který je platformou, na které se shromažďovaly veškeré potřebné informace v rámci projektu, a který i nadále bude sloužit potřebám badatelsky orientovaných aktivit. Díky spolupráci s partnerem projektu Flora Olomouc vznikla zcela unikátní kategorizace reálných biologických objektů -stromů - na území města Olomouce, která za pomoci QR kódu a webové aplikace zakládá zcela unikátní prostor pro badatelskou výuku v oblasti arboristiky. I když projekt proběhl ve velmi krátkém čase, stanovené cíle se podařilo naplnit.

Informace o příjemci

Název příjemce: Univerzita Palackého v Olomouci
IČO subjektu: 61989592
Webová adresa: http://www.upol.cz

Partneři projektu

Název partnera: Vlastivědné muzeum v Olomouci
IČO subjektu: 00100609
Název partnera: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Emanuela Pöttinga, Olomouc, Pöttingova 2
IČO subjektu: 00600938
Název partnera: Střední průmyslová škola strojnická, Olomouc, tř. 17. listopadu 49
IČO subjektu: 00601748
Název partnera: Základní škola a Mateřská škola prof. V. Vejdovského Olomouc - Hejčín, Tomkova 42
IČO subjektu: 00601802
Název partnera: SPŠ Hranice, Studentská 1384
IČO subjektu: 00842893
Název partnera: SŠ, ZŠ a MŠ pro sluchově postižené, Olomouc, Kosmonautů 4
IČO subjektu: 00844071
Název partnera: Střední škola logistiky a chemie Olomouc
IČO subjektu: 00845337
Název partnera: Střední škola polygrafická, Olomouc
IČO subjektu: 00848778
Název partnera: Střední odborná škola Litovel
IČO subjektu: 00848875
Název partnera: Výstaviště Flora Olomouc, a.s.
IČO subjektu: 25848526
Název partnera: Základní škola Přerov, Svisle 13
IČO subjektu: 47858052
Název partnera: Gymnázium Jiřího Wolkera, Prostějov, Kollárova 3
IČO subjektu: 47922206
Název partnera: Gymnázium, Šumperk, Masarykovo nám. 8
IČO subjektu: 49589792
Název partnera: Základní škola a Mateřská škola Dub nad Moravou, příspěvková organizace
IČO subjektu: 70987025

Publikované produkty

9anime