Detail projektu

Název projektu: Soubor materiálů k badatelským aktivitám žáků ZŠ a SŠ v přírodních vědách
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/26.0032
Typ projektu: individuální projekt ostatní (IPo)
Prioritní osa: Prioritní osa č. 1: Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: Zvyšování kvality ve vzdělávání
Geografické vymezení: Olomoucký kraj
Doba realizace: od 1. července 2012 do 30. června 2015
Celková alokovaná částka: 8 779 002,12 Kč
Webová stránka: http://ach.upol.cz/bov/
Popis:

Projekt "Soubor materiálů k badatelským aktivitám žáků ZŠ a SŠ v přírodních vědách" se zaměřil na vytvoření několika sad materiálů k chemii, biologii a geologii s paleontologií sloužících k podpoře badatelských aktivit žáků ZŠ a SŠ ve školních i mimoškolních činnostech.

Konkrétně se jedná o

  • 1) 3 druhy tzv. čítanek, tzn. motivující (neučebnicové) texty, úlohy, šifry apod. využitelných v přímé školní výuce chemie, biologie a geologie. Čítanky byly doplněny o metodické listy k jednotlivým článkům pro pedagogy (3 CD).
  • 2) 3 druhy textů k laboratorním a terénním cvičením formulovaným jako problémové úlohy k chemii, biologii a geologii s paleontologií (3 knihy) doplněné o 3 CD s metodickými materiály pro pedagogy.
  • 3) 3 soubory textů pro zájmové kroužky a vlastní mimoškolní aktivity žáků z oblasti chemie, biologie a geologie s paleontologií.
  • 4) ilustrovanou knihu motivačních textů a experimentů integrující přírodní vědy pro mladší žáky.

Všechny texty byly pilotovány a evaluovány na ZŠ a SŠ.

Dále bylo realizováno 32 prezenčních školení týkajících se badatelsky orientované výuky a práce se vzniknuvšími materiály.

Vznikl webový portál s veškerými materiály a systémem dalšího vzdělávání pedagogů (tutorované elearningové kurzy).

Informace o příjemci

Název příjemce: Univerzita Palackého v Olomouci
IČO subjektu: 61989592
Webová adresa: http://www.upol.cz

Publikované produkty