Detail projektu

Název projektu: PRO - Program podpory profesní orientace žáků ZŠ se speciálními vzdělávacími potřebami
Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.12/04.0017
Typ projektu: grantový projekt
Prioritní osa: Prioritní osa č. 1: Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Geografické vymezení: Olomoucký kraj
Doba realizace: od 1. září 2011 do 31. prosince 2012
Celková alokovaná částka: 1 450 839,38 Kč
Popis:

Projekt sloužil k motivaci dětí se speciálními vzdělávacími potřebami ke studiu střední školy, k přípravě na budoucí povolání a následně k aktivnímu hledání zaměstnání. K naplnění tohoto cíle byly použity tyto prostředky:

 • 1) Vytvoření individuálního vzdělávacího plánu každému žákovi, kde byly využity nové interaktivní formy pro přípravu žáků k volbě povolání - tj. vlastního portfolia, kde žáci tvořili svoji vizi budoucího povolání. Tyto vize získávali z exkurzí do šumperských firem, z návštěv šumperských středních škol, diskusí ve škole, interaktivních besed, z "pracovních cest". Tyto aktivity byly zaměřeny vždy na konkrétní profesi. Výstupem je sborník profesí.
 • 2) Zavedení nové formy „kariérového“ poradenství pro žáky a jejich rodiče – speciální pedagog sestavil základní informace o jednotlivých učebních oborech a středních školách a prostřednictvím nich poskytoval poradenství k volbě povolání. Vedly se diskuse se žáky na témata „výběr školy, hledání zaměstnání, proč je důležité si práci udržet" apod.

Informace o příjemci

Název příjemce: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Šumperk, Hanácká 3
IČO subjektu: 49589768

Partneři projektu

Název partnera: Střední škola železniční a stavební, Šumperk, Bulharská 8
IČO subjektu: 14451107

Publikované produkty

 • Video „Jak se staví dům“
  Audiovizuální dílo
  Základní a středoškolské vzdělávání – Začleňování žáků se zdravotním postižením, Začleňování žáků se sociálním znevýhodněním, Rozvoj poradenství
 • Moduly - povolání
  Studijní/vzdělávací materiál
  Základní a středoškolské vzdělávání – Začleňování žáků se zdravotním postižením, Začleňování žáků se sociálním znevýhodněním, Rozvoj poradenství