Detail projektu

Název projektu: Moderní škola pro život
Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.2705
Typ projektu: individuální projekt ostatní (IPo)
Prioritní osa: Prioritní osa č. 1: Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách
Geografické vymezení: Olomoucký kraj
Doba realizace: od 1. září 2011 do 28. února 2014
Celková alokovaná částka: 2 148 617,00 Kč
Popis:

Cílem projektu bylo prostřednictvím šablon

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji výuky cizích jazyků

II/4 Roční jazykové kurzy pro učitele cizích jazyků v ČR

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/3 Vzdělávání pedagogických pracovníků pro oblast digitálních technologií

docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání na základní škole.

Cíle projektu byly naplněny.

Informace o příjemci

Název příjemce: Základní škola Přerov, Za mlýnem 1
IČO subjektu: 47858311
Webová adresa: http://www.zszamlynem.cz/

Publikované produkty

 • Přírodopis I
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – přírodopis, Člověk a příroda
 • Přírodopis II
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – přírodopis, Člověk a příroda
 • Přírodopis III
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – přírodopis, Člověk a příroda
 • Německý jazyk I
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – Jazyk a jazyková komunikace, Cizí jazyk, německý
 • Německý jazyk II
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – Jazyk a jazyková komunikace, Cizí jazyk, německý
 • Německý jazyk III
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – Jazyk a jazyková komunikace, Cizí jazyk, německý
 • Anglický jazyk I
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – Jazyk a jazyková komunikace, Cizí jazyk, anglický
 • Anglický jazyk II
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – Jazyk a jazyková komunikace, Cizí jazyk, anglický
 • Anglický jazyk III
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – Jazyk a jazyková komunikace, Cizí jazyk, anglický
 • Dopravní výchova
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Člověk a jeho svět
 • Člověk a zdraví
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Člověk a jeho svět
 • Člověk a zdraví
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Člověk a zdraví
 • Výchova k občanství
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – výchova k občanství, Člověk a společnost, Člověk a zdraví
 • Český jazyk I
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – Jazyk a jazyková komunikace, Český jazyk a literatura
 • Český jazyk II
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – Jazyk a jazyková komunikace, Český jazyk a literatura
 • Geometrické tvary
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Matematika a její aplikace
 • Začínáme s počítačem
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Informatika a informační a komunikační technologie
 • Slovní úlohy
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Matematika a její aplikace
 • Mediální výchova
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – mediální výchova, Průřezová témata
 • Občanská výchova
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – výchova k občanství, Člověk a společnost
 • Výchova ke zdraví
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – Člověk a zdraví
 • Český jazyk I
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Jazyk a jazyková komunikace, Český jazyk a literatura
 • Český jazyk II
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Jazyk a jazyková komunikace, Český jazyk a literatura, Čtenářská gramotnost
 • Český jazyk III
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Jazyk a jazyková komunikace, Český jazyk a literatura
 • Dějepis
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – dějepis, Člověk a společnost
 • Počítač
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – Informatika a informační a komunikační technologie
 • Počítače II
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – Informatika a informační a komunikační technologie
 • Internet
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – Informatika a informační a komunikační technologie
 • Matematika
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Matematika a její aplikace
 • Matematika II
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Matematika a její aplikace
 • Matematika III
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Matematika a její aplikace
 • Zeměpis
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – zeměpis, Člověk a příroda
 • Zeměpis II
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – zeměpis, Člověk a příroda
 • Zeměpis III
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – zeměpis, Člověk a příroda
 • Matematika IV
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – Matematika a její aplikace
 • Matematika V
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – Matematika a její aplikace
 • Matematika VI
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – Matematika a její aplikace
 • Fyzika I
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – fyzika, Člověk a příroda
 • Fyzika II
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – fyzika, Člověk a příroda
 • Fyzika III
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – fyzika, Člověk a příroda
 • Český jazyk
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Jazyk a jazyková komunikace
 • Český jazyk
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Jazyk a jazyková komunikace, Český jazyk a literatura
 • Český jazyk
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Jazyk a jazyková komunikace, Český jazyk a literatura