Detail projektu

Název projektu: Zvýšení technických kompetencí absolventů pro průmyslovou praxi
Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/28.0311
Typ projektu: individuální projekt ostatní (IPo)
Prioritní osa: Prioritní osa č. 2: Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj
Oblast podpory: Vysokoškolské vzdělávání
Geografické vymezení: Liberecký kraj
Doba realizace: od 23. dubna 2013 do 30. září 2015
Celková alokovaná částka: 23 194 343,92 Kč
Webová stránka: http://tkmost.kez.tul.cz/
Popis:

Realizace projektu byla rozdělena do celkem 5 klíčových aktivit. První čtyři klíčové aktivity řešily inovaci technických předmětů TUL, poslední klíčová aktivita byla cílana na výuku anglického jazyka pro pracovníky TUL. Na počátku realizace projektu proběhl dotazníkový průzkum mezi zaměstnavateli s cílem zjistit potřeby trhu a tyto potřeby implementovat do inovace předmětů. Inovace obecně reflektují na aktuální moderní trendy uplatňované v praxi, využita byla řada moderních simulačních softwarů, nových praktických pomůcek a zařízení, praktických příkladů, metod usnadňujících lepší pochopení látky, postupů preferující vlastní práci studentů či týmovou spolupráci, provádění experimentů,aj.

KA1 věnovala pozornost inovaci výuky v oblasti technické mechaniky. Inovováno bylo 14 předmětů formou zpracování 264 přednášek a cvičení,6 skript, 9 učebních textů, 23 učebních pomůcek a pořízením doplňujícího vybavení. V rámci KA č.1 se konal dne 2.7.2013 seminář a ve dnech 27.-28.4.2015 se konala konference.

KA2 věnovala pozornost inovaci výuky v oblasti konstrukce. Inovováno bylo 13 předmětů formou zpracování 218 přednášek a cvičení, 2 skript, 20 učebních textů a 18 učebních pomůcek a pořízením doplňujícího vybavení.

V rámci KA2 se konala ve dnech 10.-12.9.2013 konference a dne 5.12.2014 se konal seminář.

KA3 věnovala pozornost inovaci výuky v oblasti specializovaných předmětů. Inovováno bylo 13 předmětů formou zpracování 218 přednášek a cvičení, 6 skript, 7 učebních textů a 10 učeb. pomůcek a pořízením doplňujícího vybavení. V rámci KA3 se konal seminář dne 8.9.2015. Proběhla exkurze do výrobních závodů.

KA4 věnovala pozornost inovaci výuky v oblasti experimentální a laboratorní výuky. Inovovány byly 4 předměty formou zpracování 62 přednášek a cvičení, 3 skript, 3 učeb. textů a 8 učebních pomůcek a pořízením doplňujícího vybavení. V rámci KA4 se konal dne 12.12.2013 seminář a ve dnech 29.-30.4.2015 se konala konference.

KA5 byla cílena na výuku odborného AJ pro pracovníky TUL.

Informace o příjemci

Název příjemce: Technická univerzita v Liberci
IČO subjektu: 46747885
Webová adresa: http://www.tul.cz/

Publikované produkty