Detail projektu

Název projektu: PODPORA TRANSFERU INOVACÍ V ZEMĚDĚLSTVÍ, POTRAVINÁŘSTVÍ A OBLASTI BIOENERGIÍ DO PRAXE
Registrační číslo: CZ.1.07/2.4.00/31.0026
Typ projektu: individuální projekt ostatní (IPo)
Prioritní osa: Prioritní osa č. 2: Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj
Oblast podpory: Partnerství a sítě
Geografické vymezení: Vysočina, Jihomoravský kraj, Olomoucký kraj, Moravskoslezský kraj, Zlínský kraj
Doba realizace: od 1. února 2012 do 31. ledna 2014
Celková alokovaná částka: 29 431 726,80 Kč
Webová stránka: http://www.inovacezvt.cz
Popis:

Realizace projektu vedla k těmto cílům:

  • byla vytvořena partnerská síť, která propojila organizace špičkového výzkumu s pracovišti aplikačního sektoru a veřejné správy, vytvořila odborné zázemí rozvoje lidských zdrojů pro činnost v klastrech a platformách agrárního výzkumu a bioenergetiky a přispěla k motivaci mladých vědců a studentů tím, že studenti měli možnost se seznámit s praktickými ukázkami využití výsledků VaV v praxi.
  • velké množství a pestrost realizovaných stáží významně přispělo ke zlepšení podmínek transferu technologií propojením akademického a aplikačního sektoru
  • pro cílovou skupinu byly vytvořeny odborné moduly v oblasti komunikace (vnější i krizové), v oblasti rozvoje kreativního myšlení, podklady a moduly pro podporu projektového managementu (oblast kontroly, řízení, financování inovačních projektů),
  • tím, že se zástupci partnerských organizací zúčastnili celé řady odborných konferencí a seminářů na těchto seminářích a konferencích projektu byly prezentovány nejnovější poznatky z oblasti výzkumu v dotčených oblastech a realizovány interaktivní diskuse s veřejnou správou nad připravovanými změnami hodnocení a koncepce VaV, v oblasti legislativních úprav týkající se nových bionenergií, koncepčních změn financování VaV atp. ; tím projekt zajistil přínos nových informací pro cílovou skupinu, jednak byla zajištěna efektivní komunikace s odborníky veřejné správy, kteří mají tuto problematiku na starosti, dále významně přispěl k budování vztahů mezi institucemi terciárního vzdělávání, výzkumnými organizacemi a subjekty soukromého sektoru.

Pro zajištění lepšího přenosu poznatků, zajištění znalostí a dovedností, které umožní lepší a vyšší angažovanost cílové skupiny v celém inovačním procesu byly vytvořeny informační materiály vysoké kvality. Další informace jsou uvedeny v SAV viz. příloha.

Informace o příjemci

Název příjemce: Zemědělský výzkum,spol. s r.o.
IČO subjektu: 26296080
Webová adresa: http://www.vupt.cz

Partneři projektu

Název partnera: MĚSTO VELKÉ PAVLOVICE
IČO subjektu: 00283703
Název partnera: Moravskoslezský energetický klastr, občanské sdružení
IČO subjektu: 26580845
Název partnera: Agritec Plant Research s.r.o.
IČO subjektu: 26784246
Název partnera: Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o.
IČO subjektu: 60109807
Název partnera: Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.
IČO subjektu: 60193697
Název partnera: VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ-TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA
IČO subjektu: 61989100
Název partnera: Mendelova univerzita v Brně
IČO subjektu: 62156489
Název partnera: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
IČO subjektu: 70883521

Publikované produkty

123movies