Detail projektu

Název projektu: Další vzdělávání v obcích/městech do 2000 obyvatel
Registrační číslo: CZ.1.07/3.1.00/50.0138
Typ projektu: individuální projekt ostatní (IPo)
Prioritní osa: Prioritní osa č. 3: Další vzdělávání
Oblast podpory: Individuální další vzdělávání
Geografické vymezení: Olomoucký kraj, Moravskoslezský kraj
Doba realizace: od 14. srpna 2014 do 30. června 2015
Celková alokovaná částka: 2 810 170,00 Kč
Popis:

Realizace projektu byla zahájena v srpnu 2014, kdy byl sestaven realizační tým, který zahájil první klíčovou aktivitu a začal oslovovat potenciální cílovou skupinu s nabídkou školení. Tato kampaň probíhala téměř až do konce projektu, jelikož bylo třeba stále obsazovat zbývající nebo uvolněná místa na školení. Cílové skupině se především věnovaly 2 Expertky na cílovou skupinu, které zajišťovaly kompletní komunikaci a organizační záležitosti kolem školení. Po největším náboru skupiny byly v listopadu 2014 zahájeny první PC školení, o které byl největší zájem. Školení pak postupně i paralelně probíhala až do června 2015. Celou realizaci zajišťoval 4 členný tým. Do realizace byli dále zapojeni 3 interní lektoři a externí školitel dvou kurzů. Školení probíhala dle plánu v projektové žádosti a plánovaných osnov školení. Školeni byli občané z Moravskoslezského kraje a Olomouckého kraje. Školení probíhala ve 4 hodinových a 8 hodinových blocích většinou 1x týdně.

Informace o příjemci

Název příjemce: Základní a mateřská škola Raškovice
IČO subjektu: 60045990
Webová adresa: http://www.zsraskovice.cz/