Detail projektu

Název projektu: Jedničkou v komunikaci
Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3094
Typ projektu: individuální projekt ostatní (IPo)
Prioritní osa: Prioritní osa č. 1: Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách
Geografické vymezení: Olomoucký kraj
Doba realizace: od 1. září 2011 do 28. února 2014
Celková alokovaná částka: 2 432 590,00 Kč
Popis:

Hlavním cílem projektu bylo zvýšit kvalitu vzdělávání na dané škole při využití moderních metod a nástrojů. Zaměření bylo především na inovaci a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT a inovaci a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd. Zakoupená moderní technika byla především využita k prezentaci digitálních učebních materiálů, které naši pedagogové vytvářeli a poté ověřili při výuce napříč mnoha předměty. Komunikace prostřednictvím nových technologií umožnila rozšířit oblasti, ve kterých se mohli žáci rozvíjet i v komunikaci mluvené, v níž mají v současné době velké problémy. Takový způsob komunikace má vliv na rozvíjení přirozených mluvních schopností žáků, ten pak lépe obhajuje své životní myšlenky, názory a postoje.

Ke zkvalitnění a zefektivnění výuky přispělo i vzdělávání pedagogických pracovníků pro oblast digitálních technologií, které bylo zaměřeno i na práci s interaktivní tabulí a vytváření digitálních učebních materiálů. Celkem bylo proškoleno 25 pedagogických pracovníků pro práci s interaktivní tabulí ActivBoard a 6 pedagogických pracovníků absolvovalo vzdělávání Rozvíjíme čtenářskou gramotnost na I. a II. stupni ZŠ.

Zmodernizovaná školní počítačová síť a nové interaktivní tabule zatraktivnily výuku a napomohly větší motivaci žáků k učení. Výsledkem projektu je vytvoření dobrých podmínek pro zkvalitňování výuky prostřednictvím moderních technologií při využívání již vytvořených i nově zpracovaných vytvořených digitálních učebních materiálů proškolenými pedagogy.

Informace o příjemci

Název příjemce: Základní škola Šumperk, Dr. E. Beneše 1
IČO subjektu: 00852295
Webová adresa: http://www.1zsspk.cz/

Publikované produkty