Detail projektu

Název projektu: Posílení rozvoje Centra výzkumu odborného jazyka angličtiny a němčiny na Filozofické fakultě Ostravské univerzity
Registrační číslo: CZ.1.07/2.3.00/20.0222
Typ projektu: individuální projekt ostatní (IPo)
Prioritní osa: Prioritní osa č. 2: Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj
Oblast podpory: Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji
Geografické vymezení: Moravskoslezský kraj
Doba realizace: od 31. července 2012 do 30. června 2015
Celková alokovaná částka: 16 081 662,24 Kč
Webová stránka: http://ff.osu.cz/cvoj
Popis:

Projekt byl realizován v období 31.7.2012 - 30.6.2015. Byl sestaven kvalitní mezinárodní tým pod vedením garanta projektu prof. Lenky Vaňkové a s podporou zahraničních expertů prof. Axela Satzgera a prof. Norberta R. Wolfa, celkem 35 vědecko-výzkumných pracovníků. V rámci intenzivních konzultací se zahraničními experty byly přínosem kritická diskuze, odborné posouzení a návrhy na obsahové a metodologické vylepšení.

Bylo realizováno 23 odborných kolokvií a 12 přednášek zahraničních odborníků dále došlo k organizaci mezinárodní projektové konference Fachkommunikation im Wandel / The Changing Landscape of Professional Discourse, která měla dobré ohlasy v zahraničí a ze které byl vydán konferenční sborník. Členové projektového týmu absolvovali 8 stáží a 13 konferencí v zahraničí a další domácí konference, které spolu s projektovou konferencí v Ostravě umožnily kvalitní přípravu publikačních výstupů. Byl publikován stanovený počet článků, studií, konferenční sborník a monografické publikace (viz přehledové tabulky výstupů jednotlivých KA) a byla publikována závěrečná výzkumná zpráva. Byla realizována doktorandská kolokvia, četné konzultace, studentské vědecké konference KGE a KAA a anglistické semináře. Podařilo se zorganizovat přednášky domácích odborníků.

Mezinárodní projektové aktivity vyústily ve spolupráci se zahraničními univerzitami a institucemi, které se výzkumem odborného jazyka zabývají (Würzburg, Helsinki, Berlín, Lipsko, Zwickau). Tyto cenné kontakty se ukázaly jako přínosné, protože na jejich základě dostal projektový tým nabídku na vydání dvou monografií v prestižním zahraničním nakladatelství Cambridge Scholars Publishing a Forum für Fachsprachenforschung.

Informace o příjemci

Název příjemce: Ostravská univerzita v Ostravě
IČO subjektu: 61988987
Webová adresa: http://www.osu.cz/

Publikované produkty