Detail projektu

Název projektu: Japonská studia pro Univerzitu Palackého v Olomouci se zaměřením na modularitu a uplatnění v praxi
Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/28.0160
Typ projektu: individuální projekt ostatní (IPo)
Prioritní osa: Prioritní osa č. 2: Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj
Oblast podpory: Vysokoškolské vzdělávání
Geografické vymezení: Jihomoravský kraj, Olomoucký kraj
Doba realizace: od 1. března 2012 do 28. února 2015
Celková alokovaná částka: 11 332 187,29 Kč
Webová stránka: http://www.upol.cz
Popis:

Cílem projektu bylo inovovat Japonská studia na UP za účelem zlepšení profilu absolventa po stránce připravenosti k přechodu do praxe a uplatnitelnosti na trhu práce. Projekt se zaměřil a úspěšně inovoval Japonská studia na UP v následujících oblastech: a) zlepšení dostupnosti pramenů a studijních materiálů (elektronizace a centralizace studijních materiálů k oboru); b) zlepšení studijních dovedností: využívání multimédií, e-learningových postupů (oba viz: e-learningový portál Japonských studií na adrese http://www.japonstina.upol.cz); c) inovace osmi předmětů na UP (Japonská cvičení 1-6, Konverzace 1-6, Znaky 1-2, Slohová cvičení, Obchodní japonština, Úvod do hospodářského zeměpisu, Moderní dějiny Japonska, Japonská kultura) a jednoho

předmětu na MU (Úvod do náboženství Japonska) a zavedení sedmi nových předmětů na UP (Japonština pro cestovní ruch, Commercial Correspondence, Firemní a technická japonština, Moderní dějiny Japonska - seminář, Dějiny japonského myšlení 1 a 2, Přednášky odborníků z praxe, Etiketa obchodního styku) a 3 na MU (Obchodní japonština, Japonština pro cestovní ruch, Firemní a technická japonština). Všechny inovované a nově zavedené předměty v jednotlivých klíčových aktivitách byly doplněny o nové studijní a výukové materiály (učebnice, skripta, prezentace, handouty, elektronická encyklopedická hesla, slovníčky, atd.).

Informace o příjemci

Název příjemce: Univerzita Palackého v Olomouci
IČO subjektu: 61989592
Webová adresa: http://www.upol.cz/

Partneři projektu

Název partnera: Masarykova univerzita
IČO subjektu: 00216224
Název partnera: Japonské centrum Brno, o.s.
IČO subjektu: 27048241

Publikované produkty