Detail projektu

Název projektu: Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR
Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003
Typ projektu: individuální projekt ostatní (IPo)
Prioritní osa: Prioritní osa č. 1: Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Geografické vymezení: Olomoucký kraj
Doba realizace: od 1. července 2013 do 30. června 2015
Celková alokovaná částka: 64 351 737,47 Kč
Webová stránka: http://www.inkluze.upol.cz
Popis:

Projekt splnil a v řadě segmentů vysoce překročil plánované cíle, výstupy, podpořené osoby. Podařilo se realizovat všechny naplánované aktivity projektu, v potřebné kvalitě. Projekt posílil rovné příležitosti dětí a žáků se SVP v českém školství, přispěl ke zvýšení jejich vzdělanostních šancí.

Projekt realizovala Univerzita Palackého v Olomouci s hlavním partnerem, organizací Člověk v tísni, o.p.s. a dalšími partnery (APSPC ČR a ČOSIV). V průběhu projektu se podařilo vyřešit solidní logistický rámec řídících činností, které umožnily tento rozsáhlý a náročný projekt splnit v požadovaném čase a kvalitě. Řada výstupů byla v průběhu řešení ověřována přímo v cílové skupině pedagogů a výsledky tohoto ověřování posloužili k modelaci závěrečných verzí.

Do projektu bylo zapojeno 6 484 škol, vydáno bylo 7 čísel zvláštního časopisu, uspořádáno bylo 85 workshopů a 6 konferencí, realizováno bylo 260 vzdělávacích akcí, publikace projektu připravilo 595 autorů, celkem bylo podpořeno 10 324 dětí a žáků ve školách a 7 325 pedagogických pracovníků ze škol. Webový portál za dva roky navštívilo více než 90 tisíc návštěvníků.

Projekt přispěl ke zvýšení inkluzivity českého školství.

Informace o příjemci

Název příjemce: Univerzita Palackého v Olomouci
IČO subjektu: 61989592
Webová adresa: http://www.upol.cz

Partneři projektu

Název partnera: Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání o. s.
IČO subjektu: 22891706
Název partnera: Člověk v tísni, o.p.s.
IČO subjektu: 25755277
Název partnera: Asociace pracovníků SPC
IČO subjektu: 26583895

Publikované produkty

9anime