Detail projektu

Název projektu: Podpora technických a přírodovědných oborů
Registrační číslo: CZ.1.07/4.2.00/06.0005
Typ projektu: individuální projekt národní (IPn)
Prioritní osa: Prioritní osa č. 4: Systémový rámec celoživotního učení
Oblast podpory: Systémový rámec terciárního vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů ve výzkumu a vývoji
Geografické vymezení: Hlavní město Praha
Doba realizace: od 1. ledna 2009 do 31. prosince 2012
Celková alokovaná částka: 118 545 455,35 Kč
Webová stránka: http://ptpo.reformy-msmt.cz, www.generacey.cz
Popis:

Cílem projektu Podpora technických a přírodovědných oborů bylo navrhnout a ověřit účinné aktivity na podporu zájmu mladé generace o technické a přírodovědné obory a jejich studium na vysokých školách. Cílovou skupinou projektu byli tedy žáci základních a studenti středních škol. Přidanou hodnotou projektu však byla již samotná realizace těchto aktivit, kdy touto realizací již projekt přímo působil na cílové skupiny projektu a podílel se tedy již na změně stavu v zájmu o zmíněné obory.

Informace o příjemci

Název příjemce: MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
IČO subjektu: 00022985
Webová adresa: http://www.msmt.cz

Publikované produkty

123 movies