Detail projektu

Název projektu: Škola pro život
Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.2506
Typ projektu: individuální projekt ostatní (IPo)
Prioritní osa: Prioritní osa č. 1: Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách
Geografické vymezení: Zlínský kraj
Doba realizace: od 1. června 2011 do 30. listopadu 2013
Celková alokovaná částka: 973 567,00 Kč
Popis:

Realizace projektu proběhla podle plánu, všechny cíle a výstupy byly splněny.Významným způsobem bylo rozšířeno portfolio pracovních listů a testů, a to většinou v rámci šablon na podporu prohlubování kvality a úrovně čtení (I/2) a šablony ke zkvalitnění výuky v oblasti rozvoje výuky cizích jazyků (II/2). Ke zdárnému splnění těchto šablon určitě přispěla i absolvovaná školení, kterých se pedagogičtí pracovníci zúčastnili v rámci tohoto projektu. Kromě pracovních listů a testů bylo vytvořeno i velké množství výukových prezentací a to zejména v rámci šablon III/2 a V/2. V neposlední řadě byla velkým přínosem možnost individualizace výuky. Tato možnost byla využita na I. stupni ve 4. a 5. třídě ke zlepšení kvality čtení a na II. stupni v 8. a 9. třídě ke zvýšení úrovně matematických dovedností.

Informace o příjemci

Název příjemce: Základní škola Francova Lhota, okres Vsetín
IČO subjektu: 70640416

Publikované produkty

 • Anglický jazyk 2
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Jazyk a jazyková komunikace, Cizí jazyk, anglický
 • Anglický jazyk 3
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Jazyk a jazyková komunikace, Cizí jazyk, anglický
 • Anglický jazyk 4
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – Jazyk a jazyková komunikace, Cizí jazyk, anglický
 • Český jazyk a literatura 1
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – Jazyk a jazyková komunikace, Český jazyk a literatura
 • Český jazyk a literatura 2
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Jazyk a jazyková komunikace, Český jazyk a literatura
 • Český jazyk a literatura 3
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – Jazyk a jazyková komunikace, Český jazyk a literatura
 • Český jazyk a literatura 4
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Jazyk a jazyková komunikace, Český jazyk a literatura
 • Český jazyk a literatura 5
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – Jazyk a jazyková komunikace, Český jazyk a literatura
 • Dějepis
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – dějepis, Člověk a společnost
 • Hudební výchova 1
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – hudební výchova, Umění a kultura
 • Hudební výchova 2
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – hudební výchova, Umění a kultura
 • Hudební výchova 3
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – hudební výchova, Umění a kultura
 • Prvouka 1
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Člověk a jeho svět
 • Prvouka 2
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Člověk a jeho svět
 • Prvouka 3
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Člověk a jeho svět
 • Přírodopis 1
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – přírodopis, Člověk a příroda
 • Přírodopis 2
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – přírodopis, Člověk a příroda
 • Přírodověda
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Člověk a jeho svět
 • Vlastivěda
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Člověk a jeho svět
 • Výchova k občanství
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – výchova k občanství, Člověk a společnost
 • Zeměpis 1
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – zeměpis, Člověk a příroda
 • Zeměpis 2
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – zeměpis, Člověk a příroda