Detail projektu

Název projektu: Implementace laboratorní medicíny do systému vzdělávání na Univerzitě Palackého v Olomouci
Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/28.0088
Typ projektu: individuální projekt ostatní (IPo)
Prioritní osa: Prioritní osa č. 2: Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj
Oblast podpory: Vysokoškolské vzdělávání
Geografické vymezení: Olomoucký kraj
Doba realizace: od 1. ledna 2012 do 31. prosince 2014
Celková alokovaná částka: 42 833 969,89 Kč
Webová stránka: http://labmed.upol.cz/
Popis:

Projekt byl zaměřen na zkvalitnění vysokoškolského vzdělávání v biomedicínských oborech tak, aby byli studenti schopni získané poznatky aplikovat při výběru, použití a interpretaci vhodné laboratorní metody pro diagnózu a terapii chorob a ke studiu jejich molekulární podstaty.

V rámci projektu bylo inovováno 62 a zavedeno 18 předmětů čímž byl vytvořen provázaný systém dokumentující aplikovatelnost metod laboratorní medicíny do výuky napříč biomedicínskými obory na lékařské fakultě, fakultě zdravotnických věd a přírodovědecké fakultě. Byla tím značně posílena vnitřní mobilita studentů v biomedicínských oborech, včetně doktorského studia.

Do realizace projektu bylo po odborné stránce zapojeno 67 pracovníků, kteří připravovali studijní programy, podklady a materiály do výuku. Dále bylo zrealizováno 10 přednášek zahraničních expertů z evropských pracovišť, které vhodně doplnily samotnou realizovanou výuku a přinesly přidanou hodnotu ve vzdělávání akademických pracovníků, kteří tak mohou do své práce zahrnout poznatky z jiných pracovišť.

Jako doplňující aktivita, která provázala získané teoretické znalosti s praxí, bylo zrealizování praxí a stáží na tuzemských i zahraničních pracovištích, kterých se zúčastnili studenti zapojených oborů.

Informace o příjemci

Název příjemce: Univerzita Palackého v Olomouci
IČO subjektu: 61989592
Webová adresa: http://www.upol.cz

Partneři projektu

Název partnera: Fakultní nemocnice Olomouc
IČO subjektu: 00098892

Publikované produkty

123movies