Detail projektu

Název projektu: Interdisciplinární inovace výuky kulturních studií na Univerzitě Palackého v Olomouci
Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/28.0137
Typ projektu: individuální projekt ostatní (IPo)
Prioritní osa: Prioritní osa č. 2: Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj
Oblast podpory: Vysokoškolské vzdělávání
Geografické vymezení: Olomoucký kraj
Doba realizace: od 17. dubna 2013 do 30. září 2015
Celková alokovaná částka: 43 506 660,40 Kč
Webová stránka: http://www.inkultus.upol.cz
Popis:

Projekt Interdisciplinární inovace výuky kulturních studií na Univerzitě Palackého v Olomouci naplnil hlavní cíl inovace výuky kulturních studií. Došlo k zavedení nebo

inovaci celkem 76 kurzů v nejrůznějších studijních programech, od filologických oborů, přes uměnovědné obory a historii až po politické vědy a evropská studia, čímž byly zvýšeny odborné kompetence cílových skupin. Zároveň byla výuka modularizována, což bylo přínosné zejména pro cílovou skupinu bakalářských a magisterských studentů. Velkým pozitivem bylo naplnění cíle projektu, v jehož rámci došlo nejen k prohloubení mezioborové spolupráce, ale zejména k prohloubení mezifakultní spolupráce a internacionalizace studia. Byl naplněn i cíl mobility cílových skupin, neboť v rámci projektových aktivit se uskutečnily mnohé domácí a zejména zahraniční mobility cílových skupin, a to nejen studentů, ale i pedagogů Univerzity Palackého.

Informace o příjemci

Název příjemce: Univerzita Palackého v Olomouci
IČO subjektu: 61989592

Publikované produkty

 • Kulturtransfer am Beispiel des Kakaniens
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – historie, filosofie, psychologie, sociologie, politologie, ostatní humanitní obory
 • Umění a kultura
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – historie, filosofie, psychologie, sociologie, politologie, ostatní humanitní obory
 • De nederlanstalige cultuur international: Central-Europa en de Lage Landen
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – historie, filosofie, psychologie, sociologie, politologie
 • De Nedelastalige literatur international: Centraal-Europese blikken op de Nederlandstalige literatuur
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – historie, filosofie, psychologie, sociologie, politologie, ostatní humanitní obory
 • Dutch-Flemish-Central European Relations
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – historie, filosofie, psychologie, sociologie, politologie, ostatní humanitní obory
 • Willem Elsschot- Syr: Mezinárodní recepce novely Kaas
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – historie, filosofie, psychologie, sociologie, politologie, ostatní humanitní obory
 • Anglophone Culture Across Centuries and Borders
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – historie, filosofie, psychologie, sociologie, politologie, ostatní humanitní obory
 • Considering Identity: Views on Canadian Literature and Historyy
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – historie, filosofie, psychologie, sociologie, politologie, ostatní humanitní obory
 • Cultural Studies Alive: Conversations with Inkultus Scholars
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – historie, filosofie, psychologie, sociologie, politologie, ostatní humanitní obory
 • New Perspectives on American Poetry: From Walt Whitman to the Present
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – historie, filosofie, psychologie, sociologie, politologie, ostatní humanitní obory
 • Deset deka slamu
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – historie, filosofie, psychologie, sociologie, politologie, ostatní humanitní obory
 • Ukrajinské reálie 2
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – historie, filosofie, psychologie, sociologie, politologie, ostatní humanitní obory
 • Art in History, History in Art
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – historie, filosofie, psychologie, sociologie, politologie, ostatní humanitní obory
 • Struttura e Visione
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – historie, filosofie, psychologie, sociologie, politologie, ostatní
 • Dialog slovanských kultur
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – historie, filosofie, psychologie, sociologie, politologie, ostatní humanitní obory
 • Gogol jako umělecký a historický kulturní fenomén
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – historie, filosofie, psychologie, sociologie, politologie, ostatní humanitní obory
 • Anglofonní svět a Češi: kontakty a percepce
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – historie, filosofie, psychologie, sociologie, politologie, ostatní humanitní obory
 • Themen rund um die Schweiz
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – historie, filosofie, psychologie, sociologie, politologie, zeměpis, geografie
 • Hospodářský zeměpis pro studenty oboru německý jazyk a aplikovaná ekonomie
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – ekonomika, finance, administrativa, podnikání, marketing, management, zeměpis, geografie
 • Dějiny Nizozemí a Belgie 1
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – historie, filosofie, psychologie, sociologie, politologie, zeměpis, geografie
 • Dějiny Nizozemí a Belgie 2
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – historie, filosofie, psychologie, sociologie, politologie, zeměpis, geografie
 • The Uncanny
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – historie, filosofie, psychologie, sociologie, politologie, ostatní humanitní obory
 • British studies 2
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – historie, filosofie, psychologie, sociologie, politologie, zeměpis, geografie, ostatní humanitní obory
 • Sport in Anglophone Culture
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – zeměpis, geografie, ostatní
 • Geografie Nizozemí
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – zeměpis, geografie
 • Geografie Belgie
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – zeměpis, geografie, ostatní
 • Polské reálie
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – zeměpis, geografie
 • Francouzský film
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – publicistika, žurnalistika, média, zeměpis, geografie, ostatní
 • Francouzský komiks
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – publicistika, žurnalistika, média, zeměpis, geografie, ostatní humanitní obory
 • Slam poetry
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – lingvistika, ostatní humanitní obory, ostatní
 • Přehled ukrajinské kultury 1
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – historie, filosofie, psychologie, sociologie, politologie, zeměpis, geografie, ostatní humanitní obory
 • Přehled ukrajinské kultury 2
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – historie, filosofie, psychologie, sociologie, politologie, zeměpis, geografie, ostatní humanitní obory
 • British studies 1
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – historie, filosofie, psychologie, sociologie, politologie, zeměpis, geografie
 • Scottish studies 1
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – historie, filosofie, psychologie, sociologie, politologie
 • Contemporary Scottish Literature
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – lingvistika, publicistika, žurnalistika, média, ostatní humanitní obory
 • Dějiny starověku
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – historie, filosofie, psychologie, sociologie, politologie
 • Reálie Nizozemí a Belgie
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – historie, filosofie, psychologie, sociologie, politologie, zeměpis, geografie
 • Dějiny a kultura Francie 1,2
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – historie, filosofie, psychologie, sociologie, politologie, zeměpis, geografie
 • Ukrajinský film 1,2
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – historie, filosofie, psychologie, sociologie, politologie, publicistika, žurnalistika, média, ostatní
 • Ukrajinské reálie 1,2
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – historie, filosofie, psychologie, sociologie, politologie, zeměpis, geografie
 • Historie USA
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – historie, filosofie, psychologie, sociologie, politologie, zeměpis, geografie
 • Angloamerické reálie 1
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – historie, filosofie, psychologie, sociologie, politologie, zeměpis, geografie
 • Angloamerické reálie 2
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – historie, filosofie, psychologie, sociologie, politologie
 • Historie Velké Británie
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – historie, filosofie, psychologie, sociologie, politologie
 • Další anglicky mluvící země
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – historie, filosofie, psychologie, sociologie, politologie, zeměpis, geografie
 • Americké výtvarné umění a architektura
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – historie, filosofie, psychologie, sociologie, politologie
 • Britské výtvarné umění a architektura
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – historie, filosofie, psychologie, sociologie, politologie
 • Evropský realismus
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – historie, filosofie, psychologie, sociologie, politologie, ostatní humanitní obory
 • Evropský romantismus
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – historie, filosofie, psychologie, sociologie, politologie, ostatní humanitní obory
 • Britská a americké literatura ve filmu
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – historie, filosofie, psychologie, sociologie, politologie, ostatní
 • Portugalská kultura
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – historie, filosofie, psychologie, sociologie, politologie, ostatní humanitní obory
 • Reálie Portugalska
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – historie, filosofie, psychologie, sociologie, politologie, zeměpis, geografie, ostatní humanitní obory
 • Dějiny Portugalska
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – zeměpis, geografie
 • American Studies History
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – historie, filosofie, psychologie, sociologie, politologie
 • Kulturní geografie
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – historie, filosofie, psychologie, sociologie, politologie, ostatní humanitní obory
 • Moderní literatura v překladu 1
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – historie, filosofie, psychologie, sociologie, politologie, ostatní humanitní obory
 • Současné francouzské bulvární divadlo
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – historie, filosofie, psychologie, sociologie, politologie
 • Pedagogiek van het Nederlands als Vreemde Tall: Centraal-Europese studenten en het Nederlands
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – cizí jazyky, ostatní, historie, filosofie, psychologie, sociologie, politologie, lingvistika, pedagogika, didaktika, učitelství a sociální péče
 • Slovo v kultuře, kultura ve slově
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – cizí jazyky, ostatní, historie, filosofie, psychologie, sociologie, politologie, lingvistika
 • Manifestacoes de diversidade cultural na área da música, literatura, theatro e língua
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – cizí jazyky, ostatní, historie, filosofie, psychologie, sociologie, politologie, lingvistika, ostatní humanitní obory, ostatní
 • Les faces multiples de l´ Identite culturelle francaise
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – historie, filosofie, psychologie, sociologie, politologie, ostatní humanitní obory, ostatní