Detail projektu

Název projektu: Zlepšení stavu počátečního vzdělávání na ZŠ Libavá
Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3083
Typ projektu: individuální projekt ostatní (IPo)
Prioritní osa: Prioritní osa č. 1: Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách
Geografické vymezení: Olomoucký kraj
Doba realizace: od 1. září 2011 do 28. února 2014
Celková alokovaná částka: 550 876,00 Kč
Popis:

Cílem projektu bylo prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání na ZŠ a MŠ Libavá. Hned v úvodu realizace projektu byla zahájena tvorba inovovaných výukových materiálů. Zároveň bylo zahájeno vzdělávání pedagogických pracovníků v oblastech daných projektem. V souvislosti s tímto byl řešen problém, kdy daný seminář nebyl akreditovaný a nebyl tak uznán v rámci plnění monitorovacích indikátorů. V následující realizaci byla tato podmínka brána na zřetel a k podobnému problému již nedošlo. Během další realizace projektu už nedocházelo k výraznějším problémům, průběžně byli vzděláváni další pedagogičtí pracovníci školy a byly tvořeny a ověřovány inovované vzdělávací materiály. Kurzy pro vzdělávání pedagogických pracovníků byly absolvovány průběžně po celou délku trvání projektu, především z důvodu nedostatku aktuálně realizovaných vhodných vzdělávacích seminářů.

Cíle projektu byly naplněny.

Informace o příjemci

Název příjemce: Základní škola a Mateřská škola Libavá, okres Olomouc, příspěvková organizace
IČO subjektu: 75007592
Webová adresa: http://www.zsmestolibava.cz/

Publikované produkty

  • Anglický jazyk 1
    Studijní/vzdělávací materiál
    1. stupeň ZŠ – Jazyk a jazyková komunikace, Cizí jazyk, anglický
  • Anglický jazyk 2
    Studijní/vzdělávací materiál
    2. stupeň ZŠ – Jazyk a jazyková komunikace, Cizí jazyk, anglický
  • Český jazyk a literatura
    Studijní/vzdělávací materiál
    1. stupeň ZŠ – Jazyk a jazyková komunikace, Český jazyk a literatura, Čtenářská gramotnost
  • Dějepis a občanská výchova
    Studijní/vzdělávací materiál
    2. stupeň ZŠ – dějepis, Čtenářská gramotnost, výchova k občanství, Člověk a společnost
  • Fyzika
    Studijní/vzdělávací materiál
    2. stupeň ZŠ – fyzika, Člověk a příroda
  • Finanční gramotnost 1
    Studijní/vzdělávací materiál
    2. stupeň ZŠ – finanční gramotnost, Matematika a její aplikace
  • Finanční gramotnost 2
    Studijní/vzdělávací materiál
    1. stupeň ZŠ – finanční gramotnost, Matematika a její aplikace
  • Prvouka 1
    Studijní/vzdělávací materiál
    1. stupeň ZŠ – Člověk a jeho svět
  • Prvouka 2
    Studijní/vzdělávací materiál
    1. stupeň ZŠ – Člověk a jeho svět
  • Přírodopis
    Studijní/vzdělávací materiál
    2. stupeň ZŠ – přírodopis, Člověk a příroda
  • Přírodověda 1
    Studijní/vzdělávací materiál
    1. stupeň ZŠ – Člověk a jeho svět
  • Přírodověda 2
    Studijní/vzdělávací materiál
    1. stupeň ZŠ – Člověk a jeho svět
  • Vlastivěda
    Studijní/vzdělávací materiál
    1. stupeň ZŠ – Člověk a jeho svět
  • Zeměpis
    Studijní/vzdělávací materiál
    2. stupeň ZŠ – zeměpis, Člověk a příroda