Detail projektu

Název projektu: Rozvoj a zkvalitnění praktického vyučování elektrotechnických oborů
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/54.0052
Typ projektu: individuální projekt ostatní (IPo)
Prioritní osa: Prioritní osa č. 1: Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: Zvyšování kvality ve vzdělávání
Geografické vymezení: Jihomoravský kraj, Moravskoslezský kraj
Doba realizace: od 1. října 2014 do 31. července 2015
Celková alokovaná částka: 5 680 315,84 Kč
Popis:

Hlavním cílem projektu bylo rozšířit a zkvalitnit praktické vyučování na Střední škole elektrotechnické, Ostrava, Na Jízdárně 30 a Střední škole elektrotechnické a energetické, Sokolnice, Učiliště 496 vytvořením Vlastních středisek praxe MSEK, jejichž aktivity budou odpovídat potřebám firem s elektrotechnickým zaměřením působících v Moravskoslezském a Jihomoravském kraji.

Cílovou skupinu tvořili žáci vybraných SŠ těchto oborů: Elektrotechnická zařízení, Počítačové a zabezpečovací systémy, Provozní elektrotechnika, Technik silnoproudých zařízení a Informační technologie. Velkou motivací pro žáky byla možnost týmové práce a odborných konzultací s pracovníky firem ve Vlastních střediscích praxe při řešení reálných úkolů v oboru elektrotechniky a informačních technologií. Úkoly z oblasti robotiky, montáže kabelových technologií a montáže energetických sítí byly zaměřeny na rozvoj odborné kvalifikace žáků, na jejich zručnost, schopnost postupovat samostatně, tak aby co nejvíce vyhověli potřebám zadavatele práce. Žáci měli možnost zvýšit svoji manuální zručnost také na výměnných pobytech pracovních týmů partnerských škol - Praktické dny. Výsledky své práce prezentovali v soutěži v rámci Závěrečných společných setkání. Při exkurzích do provozů firem získali žáci představu a osobní zkušenost o svém budoucím povolání.

Význam spolupráce škol a firem v oblasti energetiky prudce roste vzhledem k tomu, že energetický průmysl je přímo závislý na kvalifikované a odborně připravené pracovní síle. Spolupráce umožní nastartovat vzájemnou komunikaci a přenos informací z praxe do škol a naopak.

Projekt byl realizován pomocí klíčových aktivit podle schváleného harmonogramu.

KA01: Vytvoření vlastních středisek praxe MSEK na partnerských SŠ

KA02: Plnění reálných úkolů v rámci vytvořených středisek praxe MSEK

KA03: Zhodnocení průběhu praxí a jejich výstupů v rámci středisek praxe MSEK a jejich prezentace

KA04: Zpracování analýzy a popisu možností zajišťování praktického vyučování

Informace o příjemci

Název příjemce: Moravskoslezský energetický klastr, občanské sdružení
IČO subjektu: 26580845
Webová adresa: http://www.msek.cz

Partneři projektu

Název partnera: střední škola elektrotechnická a energetická Sokolnice, příspěvková organizace
IČO subjektu: 00380407
Název partnera: Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, příspěvková organizace
IČO subjektu: 13644327

Publikované produkty

123 movies