Detail projektu

Název projektu: Inovace výuky optiky se zaměřením na získání experimentálních dovedností
Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/28.0157
Typ projektu: individuální projekt ostatní (IPo)
Prioritní osa: Prioritní osa č. 2: Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj
Oblast podpory: Vysokoškolské vzdělávání
Geografické vymezení: Olomoucký kraj
Doba realizace: od 1. června 2012 do 31. května 2015
Celková alokovaná částka: 16 216 236,72 Kč
Webová stránka: http://optics.upol.cz/cs/studium-projekty-OP-VK
Popis:

Projekt "Inovace výuky optiky se zaměřením na získání experimentálních dovedností" byl zaměřen na studenty oborů Optika optoelektronika, Obecná a matematická fyzika, Digitální a přístrojová optika a Optometrie

Primární výsledkem projektu je, vzhledem k demografickému vývoji, vhodná propagace studia. Tato zastavila pokles počtu přihlášených studentů na fyzikálně zaměřené obory.

Komunikací se zaměstnavateli absolventů, byly provedeny změny v obsahu a formách studia. Řešení projektu se má přímý dopad na zvýšení kvality studia. Při zachování kvalitní teoretické připravenosti bylo dosaženo vysoké míry praktických a experimentálních dovedností studentů v dílčích předmětech a ve finále i absolventů.

Skupina akademických pracovníků realizačního týmu byla sestavena pro naplnění cílů projektu z pedagogů, garantující experimentální výuku a pedagogů garantující teoretickou výuku s přímou návazností na tuto experimentální výuku. Na řešení projektu se rovněž podíleli odborníci z praxe pro podporu a inovaci stávající experimentální výuky a tvorbu nových kurzů. Cílem zapojení odborníků z praxe bylo dosaženo zajištění vazeb na oblast uplatnění absolventů.

Realizací projektu a inovací studia optiky se zaměřením na získání experimentálních dovedností se dosáhlo účinnějšího a hlubšího pochopení moderní optiky, zlepšení experimentálních dovedností studentů a tím i jejich lepší uplatnění absolventů na trhu práce. Toto se projevuje na každé úrovni možného pracovního zařazení absolventů ? od aplikace současně používaných metod, jejich inovaci i v oblastech vývoje nových metod uplatnění optiky.

Absolventi oborů, které byly inovovány, se v praxi uplatňují v oblastech, které vystudovali. Zapojením cílových skupin umožnilo snadnější adaptaci do praxe, výstupní kompetence absolventů jsou harmonizovány s požadavky zaměstnavatelů na absolventy vysokých škol.

Informace o příjemci

Název příjemce: Univerzita Palackého v Olomouci
IČO subjektu: 61989592
Webová adresa: http://www.upol.cz

Publikované produkty