Detail projektu

Název projektu: Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných technicko-ekonomických studijních programů
Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/28.0301
Typ projektu: individuální projekt ostatní (IPo)
Prioritní osa: Prioritní osa č. 2: Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj
Oblast podpory: Vysokoškolské vzdělávání
Geografické vymezení: Jihomoravský kraj
Doba realizace: od 1. února 2012 do 31. ledna 2015
Celková alokovaná částka: 51 509 589,03 Kč
Webová stránka: http://projekty.fce.vutbr.cz/course/view.php?id=11?user=gues
Popis:

Hlavními cíli projektu bylo posílení kvality VŠ studia s ohledem na zajištění dobré konkurenceschopnosti absolventů na trhu práce a podpora odborného zabezpečení a realizace praktické výuky. Výsledkem byla realizace 78 inovovaných nebo nových kurzů, jejichž odborná náplň byla konzultována a oponována partnery projektu. Dále byly vytvořeny studijní podklady, které mimo jiné reflektují aktuálně nejvýznamnější změnu v legislativě s dopadem na oblast stavebnictví, kterou je nabytí účinnosti nového občanského zákoníku. V průběhu realizace výuky byla zaznamenána vysoká poptávka studentů o inovované a nové kurzy stejně jako o stáže a mobility, což vedlo k významnému překročení plánovaných monitorovacích indikátorů. Oproti žádosti se posunuly požadavky pedagogů i studentů k posílení interaktivity a zavedení nových technologií do výuky, jako jsou interaktivní tabule, tablet PC a notebooky (možnost výuky v terénu), ukázka aplikace měřicí techniky ve výuce (meteorologická stanice, zátěžování konstrukcí), využití vizualizací, praktická výuka (workshopy, přednášky odborníků z praxe) atp. Zejména v závěru řešení již bylo znát i všeobecné vysoké pracovní zatížení dílčích řešitelů, kteří měli jen omezený časový prostor pro rozšíření KA.

Přes veškeré problémy se v průběhu řešení podařilo naplnit cíle projektu, ačkoli jeho rozsah musel být přizpůsoben možnostem a průběhu čerpání. Například aktivity v oblasti odborných exkurzí, mobilit a podpory přednášek odborníků z praxe a zahraničních univerzit mohly být rozsáhlejší podobně jako v případě technického zabezpečení (nákup moderní prezentační a mobilní techniky).

Informace o příjemci

Název příjemce: Vysoké učení technické v Brně
IČO subjektu: 00216305
Webová adresa: http://www.vutbr.cz

Partneři projektu

Název partnera: Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě
IČO subjektu: 45770743
Název partnera: OHL ŽS, a.s.
IČO subjektu: 46342796
Název partnera: Český svaz stavebních inženýrů oblastní pobočka Brno
IČO subjektu: 60553413

Publikované produkty

 • Soudobá architektura
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – stavebnictví, geodézie a kartografie, architektura
 • Technická zařízení budov I. a technická infrastruktura
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – stavebnictví, geodézie a kartografie, architektura
 • Technická zařízení budov II. a technická infrastruktura
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – stavebnictví, geodézie a kartografie, architektura
 • Technologie staveb
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – stavebnictví, geodézie a kartografie, architektura
 • Statika I
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – stavebnictví, geodézie a kartografie, architektura
 • Základy práce v prostředí ANSYS Classic
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika, stavebnictví, geodézie a kartografie, architektura
 • Pozemní stavitelství III
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – stavebnictví, geodézie a kartografie, architektura
 • Pozemní stavitelství I
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – stavebnictví, geodézie a kartografie, architektura
 • Lehké stavební látky
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – stavebnictví, geodézie a kartografie, architektura
 • Speciální keramika
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – stavebnictví, geodézie a kartografie, architektura
 • Maltoviny II
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – stavebnictví, geodézie a kartografie, architektura
 • Těžba a úpravnictví surovin
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – stavebnictví, geodézie a kartografie, architektura
 • Betonové konstrukce
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – stavebnictví, geodézie a kartografie, architektura
 • Vodohospodářské betonové konstrukce
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – stavebnictví, geodézie a kartografie, architektura
 • Betonové konstrukce I
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – stavebnictví, geodézie a kartografie, architektura
 • Zděné konstrukce
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – stavebnictví, geodézie a kartografie, architektura
 • Betonové mosty I
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – stavebnictví, geodézie a kartografie, architektura
 • Mechanizace a provádění železničních staveb
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – doprava a spoje, stavebnictví, geodézie a kartografie, architektura
 • Experimentální mechanika
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – doprava a spoje, stavebnictví, geodézie a kartografie, architektura
 • Výuka v terénu
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – stavebnictví, geodézie a kartografie, architektura
 • Hydraulika
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – fyzika, stavebnictví, geodézie a kartografie, architektura
 • Hydraulika a hydrologie
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – fyzika, stavebnictví, geodézie a kartografie, architektura, ostatní
 • Vodní hospodářství krajiny I
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – zemědělství a lesnictví, rybářství, ekologie a ochrana životního prostředí
 • Technická zařízení budov II
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – stavebnictví, geodézie a kartografie, architektura
 • Rybníky a účelové nádrže
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – stavebnictví, geodézie a kartografie, architektura, zemědělství a lesnictví, rybářství, ekologie a ochrana životního prostředí, ostatní
 • Elektrotechnická zařízení budov
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika, stavebnictví, geodézie a kartografie, architektura
 • Energetické hodnocení budov
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – stavebnictví, geodézie a kartografie, architektura, ostatní
 • Specializovaný projekt I
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – stavebnictví, geodézie a kartografie, architektura
 • Informatika I
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
 • Právo
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – právo, právní a veřejnosprávní činnost
 • Project Management of Building Construction I
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – ekonomika, finance, administrativa, podnikání, marketing, management, stavebnictví, geodézie a kartografie, architektura
 • Marketing ve stavebnictví
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – ekonomika, finance, administrativa, podnikání, marketing, management, stavebnictví, geodézie a kartografie, architektura
 • Bakalářský seminář
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – stavebnictví, geodézie a kartografie, architektura
 • Stavební stroje
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – doprava a spoje, stavebnictví, geodézie a kartografie, architektura
 • Pružnost a plasticita
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – fyzika, stavebnictví, geodézie a kartografie, architektura
 • Plastické látky
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – chemie, stavebnictví, geodézie a kartografie, architektura
 • Ekologie ve stavebnictví
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – stavebnictví, geodézie a kartografie, architektura, zemědělství a lesnictví, rybářství, ekologie a ochrana životního prostředí
 • Vybrané problémy navrhování a realizace kovových a dřevěných konstrukcí a mostů
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – stavebnictví, geodézie a kartografie, architektura
 • Specializovaný projekt II
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – stavebnictví, geodézie a kartografie, architektura
 • Hydraulika podzemních vod
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – stavebnictví, geodézie a kartografie, architektura
 • Matematické modelování ve vodním hospodářství
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – stavebnictví, geodézie a kartografie, architektura
 • Diplomový seminář
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – stavebnictví, geodézie a kartografie, architektura
 • Experimentální metody měření
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – fyzika, stavebnictví, geodézie a kartografie, architektura
 • Termomechanika
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – fyzika, stavebnictví, geodézie a kartografie, architektura
 • Základy modelování soustav technických zařízení budov
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – fyzika, stavebnictví, geodézie a kartografie, architektura
 • Informatika II
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
 • Inženýrský seminář I
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – stavebnictví, geodézie a kartografie, architektura
 • Nauka o krajině
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – zemědělství a lesnictví, rybářství, ekologie a ochrana životního prostředí
 • Vodárenství
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – stavebnictví, geodézie a kartografie, architektura
 • Projektové řízení staveb II
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – stavebnictví, geodézie a kartografie, architektura, zemědělství a lesnictví, rybářství, ekologie a ochrana životního prostředí
 • Právo v oblasti podnikání ve stavebnictví
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – právo, právní a veřejnosprávní činnost, stavebnictví, geodézie a kartografie, architektura
 • Manažerské dovednosti
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – stavebnictví, geodézie a kartografie, architektura, ostatní humanitní obory
 • Logistika
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – doprava a spoje
 • Odborná praxe
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – stavebnictví, geodézie a kartografie, architektura
 • Počítačové aplikace stavební fyziky
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – fyzika, stavebnictví, geodézie a kartografie, architektura
 • Technologie staveb I
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – stavebnictví, geodézie a kartografie, architektura
 • Technologie staveb II
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – stavebnictví, geodézie a kartografie, architektura
123movies