Detail projektu

Název projektu: Moderní škola Uherský Brod 2010
Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.0961
Typ projektu: individuální projekt ostatní (IPo)
Prioritní osa: Prioritní osa č. 1: Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách
Geografické vymezení: Zlínský kraj
Doba realizace: od 23. prosince 2010 do 22. června 2013
Celková alokovaná částka: 631 004,00 Kč
Popis:

Projekt byl realizován v souladu s projektovým záměrem. Cílem projektu, potažmo klíčovými aktivitami, bylo mimo jiné zajistit profesní růst pedagogických pracovníků v oblasti vzdělávacích aktivit zaměřených na rozvoj čtenářské a informační gramotnosti žáků a znalostí a dovedností žáků ve využívání cizích jazyků a dále zkvalitnění výuky prostřednictvím využití digitálních technologií a s tím související zvyšování informační gramotnosti pedagogických pracovníků. Odpovídajícími výstupy k těmto uvedeným aktivitám jsou zejména sady vzdělávacích materiálů jak pro oblast výuky cizích jazyků (72 kusů), tak pro další všeobecně vzdělávací a odborné předměty (240 kusů).

Informace o příjemci

Název příjemce: Základní škola praktická a Základní škola speciální Uherský Brod
IČO subjektu: 60371714

Publikované produkty

 • Angličtina pro 2. stupeň 1
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – Jazyk a jazyková komunikace, Cizí jazyk, anglický
 • Angličtina pro 2. stupeň 2
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – Jazyk a jazyková komunikace, Cizí jazyk, anglický
 • Biologie člověka
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – přírodopis, Člověk a příroda
 • Dějepis
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – dějepis, Člověk a společnost
 • Evropa a svět
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – zeměpis, Člověk a příroda
 • Matematika pro 1. stupeň 1
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Matematika a její aplikace
 • Matematika pro 1. stupeň 2
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Matematika a její aplikace
 • Matematika pro 2. stupeň
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – Matematika a její aplikace
 • Matematika pro 7. ročník
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – Matematika a její aplikace
 • Prvouka 2. ročník
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Člověk a jeho svět
 • Přírodopis pro 6. ročník
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – přírodopis, Člověk a příroda
 • Rozumová výchova
  Studijní/vzdělávací materiál
  Základní a středoškolské vzdělávání – Institucionální výchova
 • Smyslová výchova
  Studijní/vzdělávací materiál
  Základní a středoškolské vzdělávání – Institucionální výchova
 • Věcné učení pro 1. stupeň ZŠS
  Studijní/vzdělávací materiál
  Základní a středoškolské vzdělávání – Institucionální výchova
123movies