Detail projektu

Název projektu: Učení nás baví
Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3659
Typ projektu: individuální projekt ostatní (IPo)
Prioritní osa: Prioritní osa č. 1: Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách
Geografické vymezení: Zlínský kraj
Doba realizace: od 3. září 2012 do 2. března 2015
Celková alokovaná částka: 420 400,00 Kč
Popis:

Projekt EU peníze školám byl pro školu přínosný. Bylo vytvořeno několik sad digitálních učebních materiálů, které jsou aktivně využíváy. Dále bylo realizováno školení pedagogů ve vybraných oblastech. Získané znalosti jsou aplikovány při výuce. Dělené hodiny byly rovněž pozitivní, protože větší individualizace přispěla k efektivnějšímu vedení hodiny. Vyučování bylo efektivní a pro žáky zajímavé. Lze konstatovat, že plánované cíle byly splněny, projektový záměr byl naplněn.

Informace o příjemci

Název příjemce: Základní škola a Mateřská škola Racková, okres Zlín, příspěvková organizace
IČO subjektu: 75023997
Webová adresa: http://www.skolarackova.cz

Publikované produkty