Detail projektu

Název projektu: Klíč k moderní škole
Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.0901
Typ projektu: individuální projekt ostatní (IPo)
Prioritní osa: Prioritní osa č. 1: Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách
Geografické vymezení: Jihomoravský kraj
Doba realizace: od 22. listopadu 2010 do 21. května 2013
Celková alokovaná částka: 534 695,00 Kč
Popis:

Cílem projektu bylo rozvíjet znalosti, dovednosti, samostatnost a komunikaci žáků prostřednictvím ICT technologií, rozvoj matematických dovedností, rozvoj čtenářské a informační gramotnosti, rozvoj dovedností v cizím jazyce i v oblasti přírodních věd. Součástí projektového záměru byla také prevence rizikového chování žáků ZŠ Hlohovec. Klíčových aktivit se účastnili všichni žáci naší školy a zapojeno bylo všech 6 pedagogických pracovníků.

Projektový záměr byl úspěšně naplněn.

Informace o příjemci

Název příjemce: Základní škola a Mateřská škola Hlohovec, příspěvková organizace
IČO subjektu: 70982554

Publikované produkty