Detail projektu

Název projektu: DO ŽIVOTA BEZ OBAV
Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.08/03.0013
Typ projektu: grantový projekt
Prioritní osa: Prioritní osa č. 1: Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Geografické vymezení: Zlínský kraj
Doba realizace: od 1. listopadu 2010 do 30. června 2012
Celková alokovaná částka: 2 753 365,60 Kč
Popis:

Projekt je zaměřený na utváření pracovních dovedností a pozitivního vztahu k práci.

Informace o příjemci

Název příjemce: Základní škola Zlín, Mostní
IČO subjektu: 61716391

Partneři projektu

Název partnera: Základní škola praktická a Základní škola speciální Otrokovice
IČO subjektu: 61716413

Publikované produkty