Detail projektu

Název projektu: Krok za krokem k moderní škole
Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.08/03.0012
Typ projektu: grantový projekt
Prioritní osa: Prioritní osa č. 1: Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Geografické vymezení: Zlínský kraj
Doba realizace: od 3. ledna 2011 do 29. června 2012
Celková alokovaná částka: 2 249 811,21 Kč
Popis:

Cílem projektu je vytvořit interaktivní materiály pro děti se SVP za využití ICT.

Informace o příjemci

Název příjemce: Základní škola Zlín, Mostní
IČO subjektu: 61716391

Publikované produkty

 • Výukové materiály 1.stupeň
  Studijní/vzdělávací materiál
  Základní a středoškolské vzdělávání – Začleňování žáků se zdravotním postižením
 • Výukové materiály 2.stupeň
  Studijní/vzdělávací materiál
  Základní a středoškolské vzdělávání – Začleňování žáků se zdravotním postižením
 • Informatika 6. - 9. ročník
  Studijní/vzdělávací materiál
  Základní a středoškolské vzdělávání – Začleňování žáků se zdravotním postižením