Detail projektu

Název projektu: EU peníze školám
Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3828
Typ projektu: individuální projekt ostatní (IPo)
Prioritní osa: Prioritní osa č. 1: Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách
Geografické vymezení: Moravskoslezský kraj
Doba realizace: od 1. prosince 2012 do 31. května 2015
Celková alokovaná částka: 601 231,00 Kč
Popis:

Projekt EU peníze školám počítal s výrazným využitím moderních technologií jako nástroje, který nebude využíván pouze pro rozvoj počítačových dovedností, ale také k výuce běžných předmětů a zavádění inovativních forem a metod výuky.

Cílem projektu bylo pomocí nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání. Cílovými skupinami byli pedagogičtí pracovníci a žáci školy. Byly vytvořeny sady digitálních učebních materiálů pro využití ve výuce běžných předmětů. Zkvalitnili jsme výuku běžných předmětů díky využití moderních ICT technologií.

Zmodernizovali a obnovili jsme ICT vybavení školy. Zpřístupnili jsme žákům a pedagogům digitální vzdělávací obsah on-line i off-line a podpořili tak rozvoj odpovídajících kompetencí žáků a pedagogických pracovníků. Zvýšení efektivity práce se žáky ve vybraných prioritních tématech probíhalo individualizací výuky prostřednictvím dělení hodin nebo podporou při vzdělávání žáků se SVP.

Vytvořili jsme podmínky pro zavádění vyučovacích metod, organizačních forem a výukových činností, které vedly a nadále povedou ke zkvalitnění výuky. Samotná realizace projektu byla a je pro naši školu velkým přínosem.

Pro pedagogy se jednalo především o zjednodušení přípravy na výuku pomocí ICT technologií, snadnou úpravu a modernizaci digitálních učebních materiálů (DUM), možnosti sdílení DUM vzájemně mezi vyučujícími a zajištění dostupnosti nejmodernějších ICT technologií. Pro naše žáky šlo o poznání nových forem a metod ve vyučování, využití nejmodernějších ICT technologií ve výuce běžných předmětů apod. Veškeré klíčové aktivity projektu byly zvoleny dle závazně definovaných oblastí a aktivit, platných pro danou výzvu č. 21 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.4 - Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách.

Informace o příjemci

Název příjemce: Základní škola, Ostrava-Slezská Ostrava, Na Vizině 28, příspěvková organizace
IČO subjektu: 71172050
Webová adresa: http://zsvizina.com/

Publikované produkty

 • Český jazyk
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Jazyk a jazyková komunikace, Český jazyk a literatura
 • Matematika
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – Matematika a její aplikace
 • Prvouka, vlastivěda, občanská výchova
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Člověk a jeho svět