Detail projektu

Název projektu: Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami a trh práce
Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.08/03.0007
Typ projektu: grantový projekt
Prioritní osa: Prioritní osa č. 1: Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Geografické vymezení: Zlínský kraj
Doba realizace: od 8. listopadu 2010 do 29. června 2012
Celková alokovaná částka: 1 407 440,00 Kč
Popis:

Projekt měl za cíl zlepšit uplatnění absolventů na trhu práce.

Informace o příjemci

Název příjemce: Odborné učiliště Kelč
IČO subjektu: 00843318

Partneři projektu

Název partnera: Zemědělské družstvo Kelečsko
IČO subjektu: 00150983
Název partnera: Úřad práce ve Vsetíně
IČO subjektu: 00562394
Název partnera: VAST TERCIA, spol. s r.o.
IČO subjektu: 25857541
Název partnera: MEGACORP - Plus, s.r.o.
IČO subjektu: 26808099
Název partnera: Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace
IČO subjektu: 49562827
Název partnera: Základní škola a Mateřská škola Vsetín, Turkmenská
IČO subjektu: 70238898
Název partnera: Základní škola praktická Rožnov pod Radhoštěm
IČO subjektu: 70238910
Název partnera: Základní škola a Mateřská škola Valašské Meziříčí, Křižná 782
IČO subjektu: 70238928
Název partnera: Základní škola praktická a Základní škola speciální Bystřice pod Hostýnem
IČO subjektu: 70859957

Publikované produkty

  • Dny pracovních činností: Manuál dne pracovních činností
    Metodika, manuál, příručka
    Základní a středoškolské vzdělávání – Začleňování žáků se zdravotním postižením, Začleňování žáků se sociálním znevýhodněním, Rozvoj poradenství
  • Hledám práci
    Studijní/vzdělávací materiál
    Základní a středoškolské vzdělávání – Začleňování žáků se zdravotním postižením, Začleňování žáků se sociálním znevýhodněním