Detail projektu

Název projektu: Praktickou činností k životním úspěchům
Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.08/03.0003
Typ projektu: grantový projekt
Prioritní osa: Prioritní osa č. 1: Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Geografické vymezení: Zlínský kraj
Doba realizace: od 1. prosince 2010 do 30. května 2012
Celková alokovaná částka: 1 612 992,50 Kč
Popis:

Cílem projektu je rozvíjení klíčových kompetencí žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v oblasti manuálních schopností a pracovních dovedností prostřednictvím moderních metod výuky v pracovním vyučování, a tím dosáhnout maximálního možného uplatnění žáků v praktickém životě. V rámci projektu bylo pořízeno nezbytné materiální vybavení pro výuku pracovního vyučování, pedagogové byli proškoleni v oblasti ICT - Tvorba prezentace pro aplikování moderních výukových nástrojů ve výuce pracovního vyučování a dále byli proškoleni v oblasti tvořivých činností - Keramická dílna. Následovala tvorba metodik a výukových prezentací pro pracovní vyučování, která byla ukončena jejich ověřováním v praxi v rámci pilotní výuky. Závěrem byly zhodnoceny výstupy a výsledky projektu. Primární cílovou skupinou byli žáci praktických a speciálních škol.

Informace o příjemci

Název příjemce: Základní škola a Mateřská škola Uherské Hradiště, Palackého náměstí
IČO subjektu: 60371668

Partneři projektu

Název partnera: Základní škola praktická Bojkovice
IČO subjektu: 60371676
Název partnera: Základní škola praktická a Základní škola speciální Uherský Brod
IČO subjektu: 60371714
Název partnera: Základní škola praktická a Základní škola speciální Slavičín
IČO subjektu: 61716472

Publikované produkty

123movies