Detail projektu

Název projektu: Vyhledávání talentů pro konkurenceschopnost a práce s nimi
Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.08/02.0017
Typ projektu: grantový projekt
Prioritní osa: Prioritní osa č. 1: Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Geografické vymezení: Zlínský kraj
Doba realizace: od 1. listopadu 2009 do 30. června 2012
Celková alokovaná částka: 4 669 288,00 Kč
Popis:

Projekt je zaměřen na vytváření nadstandardních výukových materiálů pro nadané žáky ve spolupráci s Základní školou Zlín, Komenského 78, Gymnáziem Zlín - Lesní čtvrť a Univerzitou Palackého v Olomouci.

Informace o příjemci

Název příjemce: Základní škola a mateřská škola Čtyřlístek, s.r.o.
IČO subjektu: 25349520

Partneři projektu

Název partnera: Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť
IČO subjektu: 00559105
Název partnera: Univerzita Palackého v Olomouci
IČO subjektu: 61989592
Název partnera: Základní škola Zlín, Komenského 78, příspěvková organizace
IČO subjektu: 71008047

Publikované produkty