Detail projektu

Název projektu: Všichni dohromady - integrace do důsledku
Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.08/02.0015
Typ projektu: grantový projekt
Prioritní osa: Prioritní osa č. 1: Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Geografické vymezení: Zlínský kraj
Doba realizace: od 1. ledna 2010 do 30. června 2012
Celková alokovaná částka: 2 085 042,00 Kč
Popis:

Cílem projektu je vytvořit inkluzivní prostředí pro žáky se SVP.

Informace o příjemci

Název příjemce: Základní škola Integra Vsetín
IČO subjektu: 69211612

Publikované produkty

  • Ptáci
    Studijní/vzdělávací materiál
    1. stupeň ZŠ – environmentální výchova, Průřezová témata
  • Vsetínská ceremonie ZŠ Integra
    Sborník dobré praxe
    Základní a středoškolské vzdělávání – Začleňování žáků se zdravotním postižením, Začleňování žáků se sociálním znevýhodněním