Detail projektu

Název projektu: Podpora multikulturní výchovy na ZŠ - rozvoj tolerance a sociálních kompetencí žáků
Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.08/02.0006
Typ projektu: grantový projekt
Prioritní osa: Prioritní osa č. 1: Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Geografické vymezení: Zlínský kraj
Doba realizace: od 1. listopadu 2009 do 31. prosince 2011
Celková alokovaná částka: 2 763 047,00 Kč
Popis:

Projekt byl zaměřen na vytvoření materiálů týkající se multikulturní výchovy pro žáky ZŠ.

Informace o příjemci

Název příjemce: SEDUKON, o.p.s.
IČO subjektu: 25894099

Partneři projektu

Název partnera: Základní škola Zachar, Kroměříž, příspěvková organizace
IČO subjektu: 47933810
Název partnera: Základní škola - Ohrada
IČO subjektu: 60990368
Název partnera: Základní škola UNESCO, Uherské Hradiště, Komenského náměstí 350, příspěvková organizace
IČO subjektu: 70436070

Publikované produkty