Detail projektu

Název projektu: Vše souvisí se vším
Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.08/02.0005
Typ projektu: grantový projekt
Prioritní osa: Prioritní osa č. 1: Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Geografické vymezení: Zlínský kraj
Doba realizace: od 1. února 2010 do 29. června 2012
Celková alokovaná částka: 2 496 837,00 Kč
Popis:

Projekt byl zaměřen na podporu zavedení psychologa na škole, speciálního pedagoga a rehabilitačního pracovníka pro žáky se SVP. Projekt má za cíl zlepšit školní výsledky žáků a zlepšit jejich vyhlídky pro profesní uplatnění.

Informace o příjemci

Název příjemce: Základní škola a Mateřská škola Vsetín, Turkmenská
IČO subjektu: 70238898

Publikované produkty

 • Metodický materiál k odstraňování vadných hlásek
  Metodika, manuál, příručka
  Základní a středoškolské vzdělávání – Začleňování žáků se zdravotním postižením, Začleňování žáků se sociálním znevýhodněním
 • Metodický materiál ke globálnímu čtení
  Metodika, manuál, příručka
  Základní a středoškolské vzdělávání – Začleňování žáků se zdravotním postižením, Začleňování žáků se sociálním znevýhodněním
 • Metodický materiál ke splývavému čtení
  Metodika, manuál, příručka
  Základní a středoškolské vzdělávání – Začleňování žáků se zdravotním postižením, Začleňování žáků se sociálním znevýhodněním
 • Metodický materiál k ADHD.
  Metodika, manuál, příručka
  Základní a středoškolské vzdělávání – Začleňování žáků se zdravotním postižením, Začleňování žáků se sociálním znevýhodněním
 • Metodický materiál k lateralitě
  Metodika, manuál, příručka
  Základní a středoškolské vzdělávání – Začleňování žáků se zdravotním postižením, Začleňování žáků se sociálním znevýhodněním
 • Metodický materiál k opožděnému vývoji řeči
  Metodika, manuál, příručka
  Základní a středoškolské vzdělávání – Začleňování žáků se zdravotním postižením, Začleňování žáků se sociálním znevýhodněním
 • Metodický materiál k poruchám řeči
  Metodika, manuál, příručka
  Základní a středoškolské vzdělávání – Začleňování žáků se zdravotním postižením, Začleňování žáků se sociálním znevýhodněním